Bemanningsfirma med 40 ansatte gikk konkurs

Hadde en gjeld på 10,4 millioner kroner.

Det var firmaet Abk Bemanning AS som torsdag var i Haugaland tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 10.487.925 kroner og at selskapets aktiva, som består av aksjer og driftsmateriell har en anslått verdi på 8.795.066 kroner.

Abk Bemanning AS ble etablert i 2007 og har holdt til i Haugesund og har drevet med bemanning innenfor fagene tømmer, betong, flis og maling i Rogaland og Sunnhordland.

Firmaet omsatte for 39,5 millioner kroner i 2018 og fikk samme år et resultat før skatt på 527.000 kroner.

Abk Bemanning AS opplyste i retten at fram til torsdag har virksomheten vært igangværende.

LES OGSÅ: Rørleggerfirma gikk konkurs

Firmaet har 40 ansatte, hvorav halvparten er lovlig oppsagt.

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Thor Harald Eike er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt den 7. september i år.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk gikk konkurs

LES OGSÅ: Spisested gikk konkurs