Bedriftsrådgivningsfirma gikk konkurs

Klarte ikke å betjene gjelden.

Det var firmaet Graymoor AS som var i Stavanger tingrett og meldte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 40.000 kroner og at selskapet ikke har noe aktiva.

Graymoor AS har holdt til i Stavanger og har drevet med bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning.

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn, og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

LES OGSÅ: Stort rengjøringsfirma gikk konkurs

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art – og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Erik Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. mai. 

LES OGSÅ: Treningssenter gikk konkurs

LES OGSÅ: Nattklubb gikk konkurs