Bakeri gikk konkurs

Klarte ikke å gjøre opp gjelden.

Det var Midtøsten Bakeri AS som onsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

I retten ble det opplyst at den samlede gjelden er på 95.522 kroner og at selskapets aktiva ikke har noe verdi.

Midtøsten Bakeri AS har holdt til i Pedersbakken 5, de gamle lokalene til Radiocentralen.

Bakeriet omsatte for 620.000 kroner i 2018 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 43.000 kroner.

LES OGSÅ: Pizzasted gikk konkurs

Retten kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn.

Stavanger tingrett kom også til at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller – og at betalingsvanskene ikke er av forbigående art.

Dermed var vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge til stede.

Advokat Edvard Årstad er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 19. august. 

LES OGSÅ: Gårdbruker gikk konkurs

LES OGSÅ: Transportfirma slått konkurs