Ba Nav-ansatt om å «brenne i helvete» da han fikk jobb

Mannen ble svært lite fornøyd da han fikk ny jobb gjennom Nav.

Den 33 år gamle mannen møtte ikke til rettsmøtet i forbindelse med saken mot ham som nylig var oppe i Stavanger tingrett. Retten besluttet at saken likevel skulle fremmes og la følgende til grunn:

33-åringen hadde forut for den 11. mars i år vært uten arbeid. Han var registrert som arbeidssøker og hadde oppfølgning fra Nav. Fornærmede i saken var saksbehandler for 33-åringen og hadde hatt flere møter med ham, også telefonmøter.

33-åringen hadde fått to avslag på tiltak i form av lønnstilskudd til arbeidsgivere som tilbød ham arbeid. Avslaget var begrunnet i at de aktuelle arbeidsgiverne ikke oppfylte det offentliges krav til denne type tiltak.

Forut for den 11. mars i år fikk 33-åringen tilbud om jobb gjennom Nav. 33-åringens saksbehandler var ikke involvert eller orientert om jobbtilbudet, noe 33-åringen trolig ikke var klar over. Han takket ja til tilbudet og begynte i den nye jobben tidlig i mars i år.

LES OGSÅ: Dro til Syden og valgte å svindle Nav elleve ganger

Sendte melding

Nav har et nettbasert dialogverktøy med klientene og via dette kan klientene og Nav-ansatte der de kan kommunisere skriftlig. Meldinger fra klienter kommer først til en felles innboks og fordeles derifra til ansvarlig saksbehandler.

Klokken 17.20 den 11. mars i år skrev 33-åringen melding til saksbehandleren. I emnefeltet hadde han skrevet «brenn i helvete». I tekstfeltet hadde han skrevet følgende: «Har nå måtte gå inn i en jævla møkkajobb igjen, som får meg til å hate livet på Grunn av at du fucka meg over. Kunne hatt en kul og kjekk jobb nå MEN NEI. Mis (saksbehandlerens adresse) fucka det for meg».

LES OGSÅ: – Hadde gjeld, hadde hund og valgte å svindle Nav

Reagerte og ble redd

Saksbehandleren mottok meldingen neste morgen. Hun reagerte på ordbruken og særlig på «brenn i helvete» og at 33-åringen hadde referert til hennes hjemmeadresse som hun selv ikke hadde meddelt 33-åringen.

Først på dette tidspunktet ble saksbehandleren klar over at 33-åringen var kommet i arbeid, og et arbeid som han ikke ønsket.

Ifølge dommen fra Stavanger tingrett var hun ekstra oppmerksom de neste dagene og fikk en følelse at det kunne være noe i det 33-åringen hadde skrevet. Hun opplevde også at skillet mellom hennes arbeid og privatliv ble hvisket ut. I tillegg var hun ekstra påpasselige med å holde døren låst hjemme og var i noen grad redd for at hun kunne bli oppsøkt av 33-åringen i sitt eget hjem.

LES OGSÅ: Dro til Thailand og valgte å svindle Nav for dagpenger

Nektet å vedta

Forholdet ble anmeldt til politiet og 33-åringen fikk et forelegg på 8000 kroner for truslene.

Dette har han nektet å vedta og retten la til grunn at årsaken til dette er at 33-åringen mener at hans atferd ikke er straffbar.

Det mente ikke Stavanger tingrett og kom til at han skulle dømmes for å ha forulempet en offentlig tjenestemann.

Retten kom også til at 33-åringen har handlet forsettlig.

Straffen ble en bot på 9500 kroner og i tillegg må han også betale 2000 kroner i saksomkostninger til det offentlige.

LES OGSÅ: Brukte kryptert servernettverk for å svindle Nav