Avspaserte med lønn etter offshorearbeid og fikk dagpenger fra Nav

Mann valgte å svindle Nav.

41-åringen møtte nylig i Stavanger tingrett der han kom med en uforbeholden tilståelse.

Ifølge tiltalen sendte han meldekort til Nav der han opplyste at han ikke var i arbeid i perioden fra 7. desember 2015 til 12. juni 2016.

Dette til tross for at han hadde arbeidet 1065 timer i den aktuelle perioden i tre forskjellige firmaer. Han hadde i tillegg fått 41 dagers lønnet avspasering etter endt offshorearbeid i den aktuelle perioden.

Opplysningen han sendte til Nav gjorde at han urettmessig fikk utbetalt 176.392 kroner.

I perioden fra 23. januar til 25. juni sendte han på nytt meldekort til Nav der han opplyste at han ikke hadde arbeidet, til tross for at han hadde arbeidet 651 timer i den aktuelle perioden.

Dermed fikk han urettmessig utbetalt 81.366 kroner i dagpenger.

LES OGSÅ: Dro til Thailand og valgte å svindle Nav for dagpenger

Grovt og simpelt

Stavanger tingrett kom til at mannen skulle dømmes for et grovt og et simpelt bedrageri overfor Nav.

Retten viste også til at 41-åringen svindlet Nav i to perioder, at det var litt over syv måneder mellom de periodene og at dette er å anse som to overtredelse – og ikke et sammenhengende straffbart forhold.

Samlet unndratt beløp i de to periodene er på 257.758 kroner.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav

Streng reaksjon

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at allmennpreventive grunner tilsier at det reageres strengt mot trygdebedrageri.

«Vårt trygdesystem bygger på en tillit til den enkelte bruker, og kontrolltiltakene er tilpasset dette. Et brudd på denne tilliten må derfor straffes strengt», heter det i dommen.

Utgangspunktet i slike saker er at det skal dømmes ubetinget fengsel, dersom beløpet det er snakk om overstiger folketrygdens grunnbeløp.

Dette var på 92.000 kroner i den aktuelle perioden.

Stavanger tingrett kom til at 41-åringen skulle ha vært dømt til fengsel i 90 dager.

Samtidig la retten vekt på at 41-åringen uforbeholdne tilståelse og at saken hadde hatt lang liggetid hos politiet.

Dermed ble straffen satt til fengsel i 54 dager.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav

LES OGSÅ: Avspaserte med lønn og fikk utbetalt dagpenger