Artist slått konkurs

Betalte ikke skatt, gebyrer og tvangsmulkt.

Det var kemneren i Stavanger som begjærte at en artist i 40-årene fra Stavanger ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 457.306 kroner i skyldig utskrevet restskatt og forskuddsskatt, gebyrer og tvangsmulkt.

Mannen møtte ikke til rettsmøtet i Stavanger tingrett og det forelå ingen opplysninger om gyldig fravær.

Retten kom til at saksøkeren utvilsomt har et forfalt krav som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

LES OGSÅ: Kafé gikk konkurs

Retten kom også til at det ikke er grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Dermed var vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge til stede.

Advokat Paul Ingvald Aakre er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 9. desember i år.

LES OGSÅ: Fikk ikke feriepenger – slo arbeidsgiver konkurs

LES OGSÅ: Slått konkurs av konkursbo etter at elektrikerfirma gikk konkurs