Arrangerte fotballturer og svindlet Nav

Mens mannen arrangerte fotballturer til England lurte han Nav.

Nå er en 41 år gammel mann nylig dømt i Jæren tingrett for trygdebedrageri.

Mannen erkjent delvis straffskyld da han møtte og grunnen til det var at han var uenig i beløpet i tiltalebeslutningen.

41-åringen har drevet et foretak der han har arrangert turer til fotballkamper til et lag i England.

41-åringen innrømmet i retten at han hadde underrapportert timene han førte på meldekortene han sendte til Nav og at han hadde gjort dette bevisst for å få penger.

Ifølge tiltalen hadde han fått utbetalt urettmessig 79.977 kroner.

LES OGSÅ: Blakk kokk valgte å svindle Nav

Under rettsmøtet aksepterte aktor at 41-åringen jobbet tre timer i uken i den aktuelle perioden da underrapporteringen fant sted.

Retten kom til at dette ga et omfang på bedrageriet på omkring 48.000 kroner.

«Handlingen er begått med fast forsett i en toårsperiode. I skjerpede retning legger retten vekt på at sterke allmennpreventive hensyn gjør seg gjeldende når det dreier seg om utbetaling av tillitsbasert offentlige stønader», heter
det i dommen fra Jæren tingrett.

Samtidig la retten vekt på at saksbehandlingstiden hos det offentlige har vært svært lang uten at 41-åringen kunne lastes for dette.

I tillegg la retten vekt på hans uforbeholdne tilståelse og dømte betinget fengsel i 14 dager og 5000 kroner i bot.

LES OGSÅ: Mistet jobben, hadde sur kone og valgte å svindle Nav