Anmeldt for å ha kjørt rundt med denne lasten

Statens vegvesen har hatt kontroll.

Kontrollen fant sted på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland onsdag.

95 kjøretøy ble i løpet av dagen kontrollert for vekt. Et kjøretøy fikk kjøreforbud og gebyr for overlast, da måtte sjåføren betaler 3800 kroner i gebyr.

Under trafikkontrollen ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last. En varebil var lastet slik at den veide 700 kilo mer enn det den var registrert for.

Sjåføren ble anmeldt til politiet, og han måtte avlaste/omlaste før videre kjøring.

LES OGSÅ: Bobiler fikk ikke kjøre videre

Det ble også gitt gebyr på 2000 kroner til en sjåfør som kjørte med dekk som hadde mønsterdybde under det som er lovlig.

To kjøretøy fikk bruksforbud på grunn av at lasten ikke var forsvarlig/forskriftsmessig sikret. Lasten måtte sikres forsvarlig og i henhold til kravet før videre kjøring.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på tre kjøretøy. Det ble gitt mangellapp med frist for utbedring av feilene.

Ett vogntog vil bli rapportert på grunn av feil avgiftsgrunnlag for vektårsavgift.

LES OGSÅ: Kalte sensor for j**** f**** da han strøk til førerprøven

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser