Alarmfirma ble slått konkurs

Et firma som har drevet med alarmer ble torsdag slått konkurs.


Det var Skatt Vest og Haugesund kemnerkontor som begjærte firmaet Tryggeboliger AS konkurs.

Bakgrunnen for det var et samlet krav på 139.821 kroner i skyldig skatt og avgifter.

Tryggeboliger AS holder til i Haugesund, men er en landsdekkende forhandler av førstehjelpskofferter, hjertestartere, FG-godkjent alarm, kameraovervåking og brannvernutstyr.

LES OGSÅ: Dagligvarebutikk ble tvangsoppløst

Ingen fra Tryggeboliger AS møtte til rettsmøtet i Haugaland tingrett og det forelå ingen opplysninger og gyldig fravær.

I den forbindelse viste retten til at konkursbegjæringen og innkallingen til dagens rettsmøte er lovlig forkynt for skyldneren.

«Saksøkte har ikke møtt. Det er ikke holdepunkter for at saksøkerens framstilling er uriktig, og den legges til grunn. Saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for. Det er ikke grunn til å anta at skyldneren kan gjøre opp sin gjeld med egne inntekter eller eiendeler eller at betalingsproblemene er midlertidige. Vilkårene etter konkursloven § 60, jf. §§ 61 og 62 for å ta konkursbegjæringen til følge, er etter dette til stede», heter det i kjennelsen.

Advokat Lise Margrethe Østensjø Waage er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 26. februar.

LES OGSÅ: Vant 37 millioner kroner – nå er han konkurs