Foto: DSB

Alarmen går klokken 12.00

Sivilforsvaret tester alarmanleggene sine i dag. Det er med andre ord ingen grunn til panikk i 12-tiden.

Onsdag klokken 12.00 tester Sivilforsvaret signalet «Viktig melding - lytt på radio» i alle kommuner der det er montert varslingsanlegg.

Signalet sendes i tre serier med ett minutts opphold mellom seriene. Signalet betyr i praksis at du skal søke informasjon i for eksempel radio, tv, internett og sosiale medier.

– I fredstid kan varslingsanleggene blant annet brukes ved industriulykker med påfølgende utslipp av giftige eller farlige stoffer. Mens i krig kan anleggene også brukes ved fare for flyangrep, sier direktør Cecilie Daae i Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB), i en pressemelding.