– Gråsonebedriftene som daglig bryter Arbeidsmiljøloven ved ulovlig innleie og sosial dumping går fri, skriver innleggsforfatterne. Bildet er fra en A-krim-aksjon tidligere i år. Foto: A-krim

Aksjonerte mot 174 byggeplasser – fant mange brudd

177 byggeplasser med 392 arbeidere ble kontrollert da 100 personer fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, Kemner og Nav aksjonerte i Rogaland.

3. og 4. mai ble det gjennomført en koordinert aksjon mot byggebransjen i fem fylker.

Resultatene fra Rogaland viser at flere firmaer beveger seg utenfor lover og regler. Det opplyser politiet i en pressemelding.

I hele Rogaland deltok rundt 100 personer fra Arbeidstilsynet, Skatteetaten, politiet, Kemner og Nav, som utgjør den såkalte A-krim-gruppen. 

Til sammen 177 byggeplasser med 392 arbeidere ble kontrollert.

Kartla kriminelle forhold

Det er første gang det gjennomføres en så stor koordinert kartleggingsaksjon mot arbeidsmarkedskriminalitet i Norge.

Målet var å kartlegge omfanget av kriminaliteten innen bygg- og anleggsbransjen i privatmarkedet.

– Resultatene i Rogaland viser at det store flertall av firmaene innen bygg i privatmarkedet er seriøse. Imidlertid er det en alt for stor gruppe som beveger seg i gråsonen og i det «helsvarte» markedet. Dette fører til konkurransevridning, og derfor jobber A-krim målrettet mot dette miljøet, sier Gro Ellingsen, felles talsperson for A-krim Rogaland.

Forbrukerne har et ansvar

Arbeidsmarkedskriminalitet og svart arbeid eksisterer fordi noen velger å benytte seg av det.

– Alle kan dermed bidra i bekjempelsen av svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Skal du benytte deg av tjenester i hjemmet, sjekk om firmaet eller personen som skal utføre arbeidet gjør det lovlig. Det kan du enkelt sjekke ved å ta Firmasjekken på handlehvitt.no, sier Ellingsen.

Hun ber også forbrukere tenke seg om.

– Dersom et firma tilbyr deg å gjøre jobben svart eller hvitt, skal du ikke bruke firmaet ettersom de allerede har signalisert at de også opererer utenfor det lovlige markedet. Dessuten: Virker tilbudet for godt til å være sant, er det gjerne også det. Sørg alltid for din egen del å få skrevet kontrakt før arbeidet startet og betal via bank, sier Ellingsen.

Arbeidere utnyttes

En slik kartleggingskontroll gir et situasjonsbilde av arbeidsmarkedskriminalitet.

I tillegg til å sanksjonere mot firmaer som bryter lover og regler, kan etatene jobbe enda mer kunnskapsbasert i fremtiden.

– Vårt inntrykk er at de fleste arbeiderne ikke har kriminelle hensikter, men på grunn av liten fagkompetanse, mangel på kontakter og språkvansker har mange problemer med å få seg jobb. Derfor risikerer de å bli utnyttet av kriminelle aktører. A-krim Rogaland jobber aktivt med forebyggende arbeid, informasjon og bistand til arbeidere som kan være utnyttet, sier Ellingsen.

Foreløpige resultater i Rogaland:
* Antall kontrollerte boliger med byggeaktivitet: 177
* Antall arbeidere påtruffet/kontrollert: 392
* Avvik på HMS-kort: 175 (45% av det totalt antallet kontrollerte)
* Byggestans pga. farlig arbeid uten sikring: 13 steder
* Bortvisninger etter politiloven: 29

NB! Dette er altså foreløpige tall. Endelige resultat, hvor også NAV og Skatteetaten har gjennomgått sine systemer mot registrerte opplysninger, vil bli klart på et senere tidspunkt.

Foreløpige resultater på landsbasis:
* Antall kontrollerte boliger med byggeaktivitet: 480
* Antall arbeidere påtruffet/kontrollert: 1000
* Avvik på HMS-kort: 520 arbeidere (ca 50%)
* Byggestans pga. farlig arbeid uten sikring: 50
* Bortvisninger etter politiloven: 70
* 6 personer pågrepet
 
* Totalt 60 team med over 320 medarbeidere fra Skatteetaten, politiet, Arbeidstilsynet, Nav Kontroll og lokale kemnere deltok i de fem fylkene.