Advarer mot falske kontrollører

Har fått inn meldinger om personer som utgir seg for å være fra brannvesenet.

Rogaland brann og redning IKS har den siste tiden fått inn flere meldinger om personer som utgir seg for å være fra brannvesenet og ønsker å sjekke at boligen er utstyrt i henhold til gjeldende brannforskrifter, skriver Rogaland brann og redning IKS på sin Facebook-side.

– Ved boligkontroller varsler alltid brannvesenet om dette på forhånd. Boligkontrollene utføres på dagtid. De gangene brannvesenet er ute på boligkontroll på kveldstid er i hovedsak under Aksjon boligbrann før jul, og ved fellesaksjoner sammen med andre nødetater. Brannvesenet driver heller ikke salgsvirksomhet.
 
– Våre ansatte er alltid tydelig uniformert og skal bære lett synlig ID-kort fra Rogaland brann og redning IKS. Vi advarer folk mot å slippe inn personer, som utgir seg for å være fra brannvesenet, uten å være det, skriver brannvesenet.
 
Får du uventet besøk fra en som utgir seg for å være fra brannvesenet eller som ønsker å sjekke brannsikkerheten hos deg, ikke slipp vedkommende inn og meld fra til politiet, er oppfordringen fra brannvesenet.