Kjøkkenet bar preg av manglende renhold over tid, og vasking av mopper ble gjort på kjøkkenet. Foto: A-krim

A-krim aksjonerte mot spisesteder

Målrettet aksjon mot tre serveringssteder på Sola og i Hå avdekket en rekke ulovlige forhold.

En restaurant ble stengt med umiddelbar virkning, og tre personer ble bortvist etter at A-krim gjennomførte en planlagt aksjon mot tre serveringssteder i Sola og Hå søndag.

Det skriver politiet i en pressemelding.

På stedet som ble stengt ble kjøkkenet brukt som garderobe. Det var i tillegg ingen personaltoalett, men derimot et toalett i en annen etasje som ansatte delte med et bofellesskap.

Pauserommet fungerte også som røykerom, og dette var i direkte tilknytning til kjøkkenet.

– Våre kontrollører opplever generelt at kundene er mer opptatt av å få kjøpt seg billig mat enn de hygieniske forholdene der maten blir laget, sier talsperson Gro Ellingsen i A-krim Rogaland.

LES OGSÅ: A-krim: – Undergraver den norske arbeidslivsmodellen

Samordnet aksjon

Fra A-krim deltok Arbeidstilsynet, Nav Kontroll, Skatteetaten, Kemneren i Stavanger, politiet og Mattilsynet.

Tre personer ble bortvist og alle etater fikk saker å jobbe med etter aksjonen.

Dette er de foreløpige resultatene etter aksjonen:
• Mattilsynet: Ett serveringssted ble stengt umiddelbart. Årsaken var mangelfullt renhold og vedlikehold, samt manglende personaltoalett og garderober.
• Politiet: Tre personer bortvist da de ble påtruffet i arbeid og ikke var registrert.
• Nav Kontroll: Jobber med flere saker knyttet til mulig trygdesvindel.
• Skatteetaten: Det ble påvist mangler knyttet til kasseoppgjør og føring av personallister. Forholdene vil bli fulgt opp og undersøkt nærmere.
• Kemneren: Følger opp om de uregistrerte personene som ble bortvist blir registrert. I tillegg ble det avdekket andre forhold på lønnsområdet som vil bli fulgt opp.
• Arbeidstilsynet: Avdekket blant annet utilfredsstillende pauserom og garderobeforhold.

LES OGSÅ: Spisested stengt på grunn av dårlig hygiene

Viktig samarbeid

Talsperson Gro Ellingsen mener forholdene den koordinerte fellesaksjonen avdekket viser hvor viktig dette arbeidet er.  

– Mattilsynet vurderte de hygieniske forholdene på det ene stedet som så dårlige at stedet ble umiddelbart stengt. At alle etatene fikk treff på søndagens kontroll, viser for øvrig viktigheten av samarbeidet innenfor A-krim. Aksjonene har mye større effekt når vi samler kreftene, sier talsperson Gro Ellingsen for A-krim Rogaland.

LES OGSÅ: Avslørte en lang rekke lovbrudd

Overrasket over kundene

Ellingsen opplyser at A-krim kommer til å fortsette kontrollvirksomheten mot serveringsbransjen med full styrke.

Samtidig peker hun på at kontrollørene stadig blir overrasket over hvor lite noen kunder bryr seg om hygienen der de spiser eller kjøper med seg mat.  

–  Etter at det ene stedet ble stengt søndag, kom det en kunde inn som ba om å få kjøpe mat på egen risiko. Det er jo mildt sagt litt spesielt når stedet nettopp ble stengt på grunn av elendig hygiene, sier Ellingsen.

Hun opplyser på generelt grunnlag at de fleste aktørene i bransjen er seriøse, men at de useriøse aktører ødelegger for resten.

– Folk som arbeider svart, blir ofte utnyttet. I tillegg er det en stor kostnad for samfunnet når enkelte aktører systematisk unndrar seg skatter og avgifter, sier hun.

LES OGSÅ: Aksjonerte mot 174 byggeplasser – fant mange brudd