Stavanger politistasjon.

900 saker havnet i Konfliktrådet

Tyverier og voldssaker havnet oftest i Konfliktrådet i Sør-Vest i fjor.

2019-statistikken for Konfliktrådet Sør-Vest viser 483 straffesaker og 166 sivilt henlagte saker som er ungdom under kriminelle lavalder 15 år, overført direkte fra politiet v/ påtale.

– Politi og påtale har stor tro på Konfliktrådet som alternativ straffereaksjon i det kriminalitetsforebyggende arbeidet, samt overfører saker sivilt etter samtykke fra partene, sier leder av Konfliktrådet Sør-Vest, Mona Staveland Snørteland. 

Tyverier og vold på topp

Den største saksmengden omhandler mindre tyverier (tidligere kalt naskeri), vold og narkotika og skadeverk. 

Politi og Konfliktråd har tro på at det er både kriminalitets forebyggende og samfunnsnyttig at privatpersoner, handelsstand og kommuner med flere tar seg tid til å anmelde for eksempel mindre tyverier og skadeverk med mer begått av barn og unge.

– Disse sakene egner seg svært godt i Konfliktråd ved å la den unge sammen med verge få anledning å høre konsekvensene handlingen har hatt for de direkte og andre berørte, samt få anledning å gjenopprette, sier Snørteland.

I Sør-vest var det 88 straffegjennomføringer med  unge lovbrytere som har fått oppfølging i Konfliktråd, som er 21 færre enn i 2018. Tallet i Sør-Vest har gått noe ned, men er likevel høyt sammenlignet med resten av landet. Kun Oslo har flere med 113 straffegjennomføringer.  

Mange parter samtykker til mekling

Innbyggerne i de 32 kommunene i Sør-Vest virker å ha økt kunnskap om og tro på gjenopprettende prosesser, tilrettelagte møter og meklinger i Konfliktråd, skriver Konfliktrådet i en pressemelding.

– Mange parter samtykker, mange saker mekles og mange parter inngår avtaler som ofte innfris. Partene kommer selv finner løsningene og forslag til avtale uten råd fra meklerne som er objektive, upartiske, skal vise alle parter respekt og lede prosessen fra fortid, nåtid til fremtid, opplyser Snørteland. 

257 sivile saker – mange løses

Innbyggere meldte inn 257 sivile saker, en økning på 17 prosent fra 2018, som er høyest økning i landet.

Oppgangen kan delsvis skyldes økt kunnskap om gratistilbudet med mekling som Konfliktrådet tilbyr. Dette er et tilbud basert på frivillighet og samtykke fra alle parter som deltar.

Partene møtes i hovedsak «ansikt til ansikt» for å prate ut om det anmeldte forholdet eller den sivile saken i forsøk på å gjenopprette og komme til enighet om noe for fremtiden. Noen saker løses ved budbringer avtaler pr. tlf. eller der parter sitter i hver sine møterom. 

– Samtlige møter, uansett form tilrettelegges og ledes av våre meklere som har opplæring og innehar et 4-års svært samfunnsnyttig verv, sier Snørteland.

På landsbasis

Konfliktrådene i Norge mottok 7383 saker i løpet av 2019. Vold- og trusselsaker utgjør en tredjedel av samlet saksmengde.  

I løpet av 2019 er Konfliktrådet organisert etter samme geografisk inndeling som politidistriktene i Norge. Fra 22 til 12 konfliktråd, samtidig som samtlige 22 kontorer er opprettholdt med samme geografisk plassering og tilgjengelighet for publikum.

Konfliktrådene i Norge har 550 meklere over hele landet. I Sør-Vest er det 55 meklere.