18-åring voldtok kvinne på toalett på utested

18-åringen presset en kvinne opp langs veggen og voldtok henne.

Saken var nylig oppe i Stavanger tingrett og retten kom til at 18-åringen fra Stavanger skulle dømmes for tre voldtekter.

Den første voldtekten fant sted utendørs i Stavanger den 20. mai i fjor. I forbindelse med denne voldtekten var fornærmede så beruset at hun var ute av stand til å motsette seg handlingen.

10. august i fjor voldtok han på nytt. Denne gangen fikk han fornærmede med seg inn på et toalett på et utested i Stavanger. Her skal han ha presset fornærmede mot en vegg og voldtatt henne.

LES OGSÅ: – Skjenket jente (14) full og voldtok henne

Den siste voldtekten fant sted den 10. desember i fjor. Denne skal ha funnet sted på en hytte i Sandnes og i forbindelse med denne voldtekten skal fornærmede ha vært ute av stand til å motsette seg handlingen.

I forbindelse med straffeutmålingen kom retten til at det forelå sterke allmennpreventive grunner for å reagere med streng straff.

Retten fant det også skjerpende at alle voldtektene har funnet sted i en periode på et halvt år – og at 18-åringen hadde begått nye overgrep etter at han var anmeldt for de respektive voldtektene.

Statsadvokat Arvid Malde la ned påstand om fengsel i seks år og retten kom til at dette var en passende straff.

Han ble også dømt til å betale de fornærmede henholdsvis 120.000, 150.000 og 150.000 kroner i oppreisningserstatning.

Ørjan Eskeland, 18-åringens forsvarer, sier at dommen vil bli anket.

LES OGSÅ: Voldtok kvinne – dro tilbake for å hjelpe henne – voldtok henne en gang til