Wirak: – Mona Anita er påført skade som gir grunnlag for erstatning på 2 millioner kroner

Sandnes kommune har mottatt ny sakkyndigrapport i forbindelse med barnevernssaken til Mona Anita Espedal.

Rapporten ble bestilt i felleskap av hennes og kommunens advokater etter at det tidligere forelå to uavhengige rapporter med svært ulikt resultat. 

Det skriver Sandnes kommune i en pressemelding. 

Den ene rapporten var bestilt i forståelse med Mona Anita Espedals advokat, mens den andre rapporten hadde et annet oppdrag og var utarbeidet i forbindelse med en annen sak. Sandnes kommune var ikke oppdragsgiver for denne rapporten, heter det i pressemeldingen.

På grunn av svært sprikende konklusjoner i de to første rapportene ønsket Sandnes kommune en ny uavhengig vurdering. Valg av psykolog og oppdrag for den tredje og siste rapporten er foretatt i samarbeid med Mona Anita Espedals advokat.

Rettferdig behandling

– Sandnes kommune har hele tiden erkjent feil og vært opptatt av en rettferdig behandling og at Mona Anita skal få den erstatningen hun har krav på. Samtidig har kommunen vært opptatt av å ha en grundig og juridisk forsvarlig saksbehandling, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap).

– Mens de to tidligere sakkyndigrapportene konkluderte med henholdsvis 0 kroner og 1,5 millioner kroner i erstatning, er konklusjonen i den siste rapporten at Mona Anita er påført en skade på grunn av oppvekstforholdene, som gir grunnlag for en erstatning på 2 millioner kroner. Rapporten gir ikke et entydig svar på hvor stor del av dette som kan knyttes til forsømmelser fra kommunen, legger ordføreren til.

Sak for bystyret

Han vil i samråd med rådmannen legge fram en sak for bystyret mandag ettermiddag hvor det anbefales å utbetale beløpet på 2 millioner kroner med fradrag for kr. 725.000 kroner som hun tidligere har mottatt fra kommunen. Beløpet på kr 725.000 kroner er identisk med maksimalsum for den kommunale oppreisningsordningen for barnevernsbarn. 

– På vegne av Sandnes kommune vil jeg igjen beklage overfor Mona Anita for den manglende oppfølging hun fikk som barn. Vi har stor forståelse for den belastning denne saken har medført. Samtidig ber jeg om forståelse for at dette også har vært en komplisert og juridisk vanskelig sak for kommunen. Jeg er glad for at saken nå kan avsluttes og at Mona Anita får en økt økonomisk erstatning, sier Wirak i pressemeldingen.