Wedlers avgang

LEDER: Et parti som sliter så tungt på meningsmålingene som Frp, tåler ikke mer støy – heller ikke rundt en ordførerkandidat i Stavanger, skriver Bjørn G. Sæbø.

Da Christian Wedler fredag kveld trakk seg som ordførerkandidat for Stavanger Frp, ble listetoppen en del av lokallagets forbannelse. Karl W. Sandvig, Trond Birkedal, Tore B. Kallevig og Kari Raustein er lokale Frp-topper som av høyst ulike årsaker har trukket seg eller vært nødt til å gå.

Omstendighetene rundt det begjærte oppbudet i et av Wedlers selskaper som drev restaurant i Stavanger og støyen rundt godkjennelsen av en sokkelleilighet i privatboligen, skal være årsaken til at Frp-toppen har bedt om permisjon fra alle verv ut perioden. Wedler kommer heller ikke til å drive valgkamp for Frp eller ta på seg nye partiverv etter valget. Wedlers to saker har ingen direkte forbindelse med måten han har skjøttet jobben som politiker på, og når begge saker har vært kjent i lang tid, er det påfallende at han trekker seg som ordførerkandidat like før valgkampen. Slitasje kan være en naturlig årsak, eventuelt nye opplysninger en annen, samtidig som det heller ikke skal sees bort fra at Wedler selv har «tatt en for laget».

LES OGSÅ: Wedler trekker seg fra alle verv

Et parti som sliter så tungt på meningsmålingene som Frp, tåler ikke mer støy – heller ikke rundt en ordførerkandidat i Stavanger. I denne valgperioden har Frp vært en del av flertallskoalisjonen Høyre styrer. I den siste målingen har Høyre stått støtt, koalisjonspartnerne er stabile, mens Frp lekker til Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB). Uten en klar ordførerkandidat, et FNB som tar eierskap til Frps viktigste sak og med dårlige målinger, er Frp i ferd med å bli sendt i politisk isolat.

Det er en mulighet for at FNBs vippeposisjon etter valget kommer til å forrykke maktbalansen så kraftig at det blir Frode Myrhol – og ikke Frp – som legger premissene for Stavanger-politikken de fire neste årene. Stavanger Frp gjorde et iherdig forsøk på å ta eierskap til bompengemotstanden, men etter hvert som protestene har vokst i andre byer har det ikke vært mulig å være imot bompenger lokalt samtidig som Frps statsråder har styrt ordningen.