Vurdering av kvalitet i legemiddelanbud

KRONIKK: At den lovgivende makt uttrykker mistillit til sin egen forvaltning uten å sette seg inn i materien de uttaler seg om, er kritikkverdig. Har Stensland lest kontrakten han uttaler seg om? Et betimelig spørsmål er også om stortingspolitiker Stensland kun har på seg politikerhatten i denne saken.

Av: Emilia Johanne Tufto, jurist i Stavanger kommune og ansvarlig for gjennomføringen av anbudskonkurransen og implementeringen av NMD og Elvur Hrønn Thorsteindottir, avdelingssjef for anskaffelser i Stavanger kommune

I løpet av de siste dagene har Rogalands Avis og andre medier hatt flere oppslag om legemiddelleveranser fra Norsk Medisinaldepot (NMD) til Stavanger kommune og en rekke andre norske kommuner. Blant annet har helsepolitisk talsperson og tidligere regionsjef i Apotek 1 Sveinung Stensland i Høyre reagert kraftig på feil i multidoserullene fra Norsk Medisinaldepot.

Han uttaler til Rogalands Avis at «kommunene kan takke seg selv når en kun ser på pris og ikke tenker kvalitet». 

At kvalitet bør stå i høysetet ved gjennomføringen av legemiddelanbud er selvsagt. Kvalitetsdimensjonen har da også vært svært viktig i anbudsprosessen.

LES OGSÅ: «Har Norsk Medisinaldepot (NMD) forslått hvor alvorlig situasjonen er? Svaret er, for ordens skyld, nei»

Kvalitet er håndtert på flere måter i forbindelse med anbudet. For å kunne inngå kontrakt med leverandøren i denne anskaffelsen, må leverandøren dokumentere at de tidligere har levert kvalitet til andre kunder. Referansene til NMD var svært gode. Krav til kvalitet er ellers detaljert beskrevet i kontrakten som er inngått med Norsk Medisinaldepot. Konkrete krav til kvalitet på produktene, beredskap, levering, merking og pakking av multidose, rutiner for kvalitetssikring av multidose med mer er blant kvalitetskravene som er stilt i kontrakten.

Et utvalg kommunefarmasøyter fra Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Bergen har utarbeidet kontraktens strenge kvalitetskrav i samråd med ansvarlige for anskaffelsen. Også leger i de ulike kommunene har deltatt i anbudsarbeidet. Kommunenes første og største prioritet er pasientsikkerhet og kvalitet på leveransen. 

All håndtering av reseptbelagte legemidler er ellers strengt regulert av lover og forskrifter for apotek- og grossistvirksomhet. I så måte er Norsk Medisinaldepot i tillegg til å oppfylle kontraktens mange kvalitetskrav også forpliktet til å levere kvalitetsmessige apotekleveranser helt uavhengig av anbudsprosessen og kontrakten til kommunene. Det at kommunene nå opplever utfordringer ved overgang til ny legemiddelgrossist, skyldes med andre ord ikke manglende fokus på kvalitet i konkurransen og kontrakten som er inngått.

LES OGSÅ: Rådmannen i Stavanger har kalt inn NMD på teppet neste uke (+)

Offentlig forvaltning gjør innkjøp for rundt 400 milliarder hvert år. At publikum har tillit til at forvaltningen utøver integritet og faglig forsvarlighet i sine anbudsprosesser, er viktig. At den lovgivende makt uttrykker mistillit til sin egen forvaltning uten å sette seg inn i materien de uttaler seg om, er kritikkverdig. Har Stensland lest kontrakten han uttaler seg om? Et betimelig spørsmål er også om stortingspolitiker Stensland kun har på seg politikerhatten i denne saken. Stenslands tidligere arbeidsgiver Apotek 1 tapte kontrakten da Norsk Medisinaldepot vant anbudet i 2018.