Annonse
Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner presenterer regjeringens plan for etablering av statlige virksomheter i hele landet. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vurderer å flytte 1200 årsverk og 600 studieplasser ut av Oslo

Høyre, Frp og Venstre vurderer å flytte inntil 1200 arbeidsplasser og omtrent 600 studieplasser ut av Oslo.

Annonse
Rogalandsavis

– Selv om vi ikke skal flytte alle disse, er det et betydelig omfang av oppgaver vi nå vurderer å flytte ut av Oslo, heter det i en pressemelding fra regjeringspartiene og Venstre om planen for å lokalisere statlige arbeidsplasser i hele landet.

De nye årsverkene og studieplassene kommer i tillegg til de 630 partiene allerede har vedtatt å flytte ut, eller lokalisere utenfor Oslo.

Planen som ble presentert av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i Oslo torsdag, beskriver også konkrete planer for å utrede ytterligere etablering av statlig virksomhet i hele landet. Dette omfatter blant annet oppgaver innenfor kunnskapsforvaltning, landbruksforvaltning, investeringer i grønn teknologi og administrative tjenester.

Språkrådet, Fredskorpset, Likestillings- og diskrimineringsombudet er blant de virksomhetene som skal vurderes lokalisert utenfor Oslo. Justis- og beredskapsdepartementet skal også sette i gang en utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo.

– Denne planen vil skape nye muligheter for folk og lokalsamfunn, og bidra til vekst og utvikling både i byer og distrikter, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H).

Planen for statlige arbeidsplasser er et samarbeid mellom regjeringspartiene og Venstre i Stortinget etter en avtale i fjor vår.

– Utflytting av statlige arbeidsplasser vil være en vitamininnsprøytning for Distrikts-Norge. Gjennom framtidsrettet distriktspolitikk gir vi våre barn og barnebarn friheten til å kunne bo og jobbe i alle landsdeler, sier Venstres kommunalpolitiske talsperson André Skjelstad.

Så langt i denne regjeringsperioden er det vedtatt å flytte ut eller etablere om lag 630 statlige arbeidsplasser utenfor Oslo.

– Vi har tro på at det finnes gode kompetansemiljø rundt i landet, og vil bruke statlige arbeidsplasser for å styrke disse. Skal vi trygge velferden framover, må vi bruke kloke hoder i hele landet, sier kommunalkomité leder Helge André Njåstad (Frp).

Fakta om statlige arbeidsplasser som vurderes flyttet ut av Oslo:

* 1.200 årsverk og cirka 600 studieplasser skal gjennomgås med tanke på utflytting. Dette kommer i tillegg til de 630 som så langt i denne stortingsperioden er vedtatt å flytte ut, eller lokalisere utenfor Oslo.
* Fornybar AS (OED) – Stavanger-, Bergens- og Trondheimsregionen vurderes som lokaliseringsalternativer
* Språkrådet (KUD) – 34 ansatte i Språkrådet.
* Sentraladministrative oppgaver i kunnskapssektoren (KD): vurderes lokalisert til et sted i de tre nordligste fylkene, eller til Vestlandet. Om lag 850 årsverk, hvorav 618 er lokalisert i Oslo.
* Landbruksforvaltningen (LMD): Vurdering av å lokalisere oppgaver eller enheter til ulike steder i landet, blant annet i Trøndelag. Det er i dag 194 og 30 ansatte ved Landbruksdirektoratet i henholdsvis Oslo og Alta. Den samlede arbeidsmengden til landbruksforvaltningen hos fylkesmennene er om lag 300 årsverk.
* Likestillings- og diskrimineringsnemnda (BLD) – vurdering av mulig lokalisering til et av de følgende stedene: Lillestrøm, Sandefjord, Bergen, Stjørdal eller Bodø.
* Vassdrags- og energidirektorat – NVE (OED): Utrede en flytting av tilsynsoppgavene i NVE fra det sentrale kontoret i Oslo og ut til regionkontorene. Det er om lag 57 årsverk, fordelt på 86 ansatte som jobber med tilsynsoppgaver i dag.
* Fredskorpset (UD): Vurderinger av å lokalisere virksomheten til Trondheim, Stavanger eller Førde. Det er for tiden cirka 40 ansatte i Fredskorpset i Oslo.
* Miljøvennlige innkjøp (KMD): Det skal opprettes nye stillinger i Difi til arbeidet med grønne anskaffelser. Dette vil omfatte cirka 10 stillinger. Kommunal- og moderniseringsdepartementet vurderer om stillingene kan opprettes utenfor Oslo, herunder i Difi Leikanger eller på Gjøvik.
* Arbeids- og velferdsdirektoratet (ASD): Utreding av hvordan dagens fylkesstruktur kan omorganiseres, og mulige endringer i den regionale organiseringen. Vil avhenge av regionreformen og ny organisering av fylkesmannsembetene.
* Sekretariatet for Bioteknologirådet (HOD): Vurdere alternativer for lokalisering av Bioteknologirådet utenfor Oslo fra 2020. Bioteknologirådets sekretariat består av 7 statlige stillinger.
*Politihøgskolen (JD): Utredning av å omlokalisere Politihøgskolens virksomhet i Oslo. Nå er det 260 årsverk ved skolen i Oslo, og om lag 670 studenter på bachelorutdanningen
* Husbanken (KMD): Utredning av organisering, oppgaveløsning og departementets styring av etaten. Utredningen skal være ferdig våren 2017. Forvaltningen av misligholdte saker i løpet av 2017 overført til Statens innkrevingssentral i Rana.

Annonse