Stavanger tingrett. Foto: Tore Bruland

Voldtektsdømt 34-åring stakk av fra straffen

Statsadvokaten ber politiet og domstolene om å skjerpe rutinene etter at flere har lurt seg unna fengselsstraff. Én av dem er en voldtektsdømt 34-åring

Saken er fra 2012, men den er langt fra unik. I rapporten etter fjorårets inspeksjon av Sørvest politidistrikt peker Rogaland statsadvokatembete på at det manglet forkynnelse av dom i seks av 102 tilfeldig utvalgte saker, ifølge Stavanger Aftenblad.

– I de fleste sakene var dette utlendinger som ikke har noen tilknytning til riket og som sannsynligvis har utvandret. Men det var også én sak hvor domfelte hadde norsk navn og personnummer, heter det i rapporten.

Voldtekt i 2010

Den voldtektsdømte 34-åringen som stakk fra straffen, er ikke norsk statsborger. Han ble dømt til fire års fengsel for å ha voldtatt en kvinne gjentatte ganger og over flere timer i en leilighet i Stavanger sentrum i 2010.

LES OGSÅ: Dørvakt brakk fingeren til jente (16)

Reiste fra landet

– Det meget spesielle i denne saken var at retten overlot til tiltaltes forsvarer å forkynne dommen. Da dommen skulle bli forkynt, hadde domfelte allerede reist fra landet. Det er helt klart ønskelig at domstolen selv forkynner dommer ved fremmøteforkynning, sier fornærmedes bistandsadvokat Inger Marie Sunde.

I rapporten fra statsadvokatembetet bes politiet om å innskjerpe rutinene for forkynnelse av dom:

«Hovedregelen er at straffedommer skal forkynnes ved såkalt fremmøteforkynning, men vi vet av erfaring at dette ikke alltid blir gjort fra domstolenes side. I slik tilfeller må politiet ha nødvendige rutiner og kontroll og sørge for at dommene blir forkynt».

LES OGSÅ: Kjørte pirattaxi i 140 km/t med livredde passasjerer i bilen