I et brev sendt fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreides (innfelt) departement til Finansdepartementet bes det om at NATOs hovedkvarteret på Jåttå i Rogaland (JWC), bør unntas fra flyseteavgiften.

Voldssiktet NATO-offiser varetektsfengslet

En høytstående NATO-offiser ved Joint Warfare Centre (JWC) på Jåttå i Stavanger, er varetektsfengslet siktet for familievold.

Han skal ifølge siktelsen ha utsatt sin ektefelle og deres barn for fysisk og psykisk vold over en lengre periode, skriver Stavanger Aftenblad.

Mannen i 50-årene ble pågrepet og siktet torsdag i forrige uke. Lørdag ble han fremstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett, men retten ikke tok politiets begjæring om fengsling til følge.

Tingretten valgte å løslate mannen fordi det i henhold til NATOs statusavtale er hjemlandet til den siktede som har førsteretten til jurisdiksjon i denne typen saken.

Erkjenner ikke straffskyld

Den siktede mannen erkjenner ikke straffskyld.

Påtalemyndigheten anket tingrettens løslatelse til lagmannsretten, og fikk ja til oppsettende virkning, slik at mannen måtte sitte i varetekt til anken var avgjort.

Gulating lagmannsrett behandlet saken tirsdag og de slår fast at norske myndigheter kan bruke tvangsmidler mot den høytstående NATO-offiseren, til tross for at hans hjemland har førsteretten til å etterforske saken.

Fare for bevisforspillelse

Politiadvokat Maren Sagvaag Retland sier politiet mener det foreligger bevisforspillelsesfare dersom siktede løslates.

– Vi er tidlig i etterforskningen av en sak hvor siktelsen omhandler vold i nære relasjoner, sier Retland.

Forsvarsdepartementet varslet fredag myndighetene i siktedes hjemland om at en av deres statsborgere er siktet i en straffesak.

Mannens forsvarer, advokat Odd Rune Torstrup, sier hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Han begjærer at saken mot ham blir frafalt. Han nekter for at han har mishandlet familien sin, sier Torstrup.