Vindmøller i norsk natur

DEBATT: Skal vi bare akspetere at et direktorat får skusle med verdifull norsk natur?, spør Øyvind Larsen.

Norges vassdrags- og energidirektorat – NVE - har ikke bare et langt og krevende navn.  Dette direktoratet er krevende å følge i planlegging av «teppe-bombingen» med vindmøller over hele landet.

NVE ønsket å spre vindmøller i 43 områder i Norge, men ettersom mye protester er framkommet, har NVE nå redusert dette til 13 områder.  Å begynne med ønsket om så mange som 43, tyder på NVE-taktikk

I Stavanger Aftenblad er det i dag vist en grov og lite avklarende kart-skisse som angår tusener i Rogaland og Stavanger-distriktet.  Jeg har tatt med den frihet å forstørre en bitteliten del av NVE’s plan-ønsker for Sirdals-heiene (tilsvarende finnes nok i hele landet blant de andre 12 områdene):

Da er det nok noen hundre hytteeiere, natur- og fugleelskere som får seg noe i vrangstrupen.  Hele Gravatn-området, Tjørhomfjellet med skiheiser, hytter og hoteller pluss terrenget sør-vestover ned mot veien til Tomannsbu, Støle og Kvitlen, tre av Stavanger Turistforenings hytter, inngår i en av 13 vindmølle-parker NVE vil bygge ut.

Her må nok NVE stille med tydeligere kart.  Studerer man grovskissen fra Aftenbladet, så finner vi at i NVEs ønskede vindmøllepark inngår området helt til Byrkjedal og sørover i retning Moi, Feda og Lyngdal.  Ellers er områdene parallelt med FV 45 mot Myravatnet og Bronsealder-boplasser også med.

Seks områder er merket med grønt, som betyr allerede utbygget, godkjent eller under utbygging.  Et av disse områdene ligger mellom Byrkjedal og Frafjord, nær Månafossen.

I samme sør-øst gående område-grense ser vi at Vigeland, Marnadal, Hægeland og Byglandsfjord er i grensen til dette enorme området som NVE vil dekke med vindmøller.

En pensjonert spesialist på elektrisitets-forsyning, Odd Handegård, har lenge fokusert på at Norge har overhodet ikke behov for den fornybare kraften fra vind i det hele tatt.  Norsk vannkraft holder lenge, og dersom vi får akutt behov for mer vannkraft, så må ødelagt natur av vindmøller vurderes opp mot å ikke få se en foss eller to.

Vindkraft har tydeligvis BARE én eneste fordel:  mulighet for at noen få grunneiere og smarte initiativtakere kan tjene en del, pluss at europeere kan få bittelitt rein fornybar kraft uten å spre vindmøller i deres egen natur i sør-Europa. 

Men vindkraft er uansett dråpen i havet for europeisk energibehov.

Foruten vår enorme ulempe med å ødelegge uforstyrret norsk natur, så vil vi få:

• Veier på kryss og tvers

• Trafikk på disse veiene

• Dreping av fugl

• Støy

Skal vi akseptere at et norsk direktorat får skusle med verdifull norsk natur uten at vi får si vår mening via valg?  Vi har behov for klar tale fra partiene!

Vindkraft har tydeligvis BARE én eneste fordel.

LES OGSÅ: LEDER: Kampen mot vindmøllene