Gammel industri i Lervig skal med tiden erstattes av boliger. Lengst bak ligger det omstridte området.

Vil verne om ny perle i Lervig

Arnvid Nordstrand i Selvaag Bolig og Urban Sjøfront oppfordrer politikerne til å la turgåere gå uhindret langs sjøen også fra Siriskjær til Lervig Brygge.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Han engasjerer seg i spørsmålet om hva som skal skje innerst i området mellom de store boligprosjektene Lervig Brygge og Siriskjær. Rogaland brann og redning trenger tomten til brannstasjon, bydelen trenger park.

– Området innerst i bukta i Lervig vil få store kvaliteter, og denne perlen må være en del av turdraget fra enden av Blå Promenade i Badedammen, og som knyttes til turdraget rundt Rosenli og innover til Hillevåg. Den indre delen av bukta og parken må være en naturlig forlengelse av sjøpromenaden i Lervig Brygge, sier daglig leder i Selvaag Bolig Rogaland, Arnvid Nordstrand, til RA.

LES OGSÅ: Park i Lervig kan bli langt mindre

Promenade står klar

Selvaag har bygd ut Lervig Brygge på østsiden. Her er det en omfangsrik og offentlig sjøpromenade utenfor blokkene, en gangvei som strekker seg mot Godalen. Utbyggingsselskapet har et nytt boligprosjekt under planlegging nærmere friområdet og kaien.

– Når en med tiden får bundet sammen gang- og grøntdragene fra Badedammen og mot de store grøntområdene i sør, vil dette bli et fantastisk turområde, sier Nordstrand.

LES OGSÅ: Urban Sjøfront i kamp for park i Lervig

Pålagt ny promenade

Han er også styreleder i Urban Sjøfront, som arbeider for best mulig utvikling av Stavanger øst. Samtidig har Selvaag en stor boligutbygging på gang mellom Lervig Brygge-blokkene og brannstasjonstomten.

– Vi er som utbyggere pålagt å anlegge sjøpromenade for offentligheten. Politikerne har jo vært opptatt av prinsippene om at sjøkanten skal være offentlig tilgjengelig. Hvis det er riktig at brannstasjonen vil legge beslag på sjøsiden og blokkere et naturlig turdag rundt bukten, forslår jeg at folk reagerer, sier Nordstrand.

– Store kvaliteter

Selvaag-lederen har gjennom RA registrert at brannstasjonen ser ut til å gjøre den nye parken ved bukta 1600–1900 kvadratmeter mindre enn planleggerne først hadde forutsatt.

Nordstrand advarer mot å anlegge en brannstasjon innerst i bukten.

– Det bekymrer meg hvis de store kvalitetene innerst i bukten svekkes. Grøntområdene og gangdagene må tas vare på. Det blir helt feil å bryte opp promenaden og turdraget gjennom parken. Dette området har store

kvaliteter for hele befolkningen, og skal med tiden bli en del av et flott turområde fra Godalen til Badedammen, sier Nordstrand.

Går greit for Kruse Smith

Kruse Smith er storutbygger i området, blant annet på Siriskjær, og eier tomten der Tinnfabrikken lå.

– Prinsipielt: Dette området trenger absolutt grøntarealer, men hvis kommunen erstatter dem et annet sted i nærheten, kan det være løsningen, sier administrerende direktør Sigve Hebnes i Kruse Smith Eiendom.

Han mener det ikke trenger å være negativt å redusere størrelsen på parken, slik administrasjonen legger opp til.

– Det er også eksempler på at det kan være bedre med flere små grøntområder. For eksempel er det store rommet i Jåttåvågen et område det er vanskelig å fylle og skape aktivitet og liv i, sier Hebnes.

Han er opptatt av brannvesenets kår.

– Det er vesentlig at denne bydelen får en så god brann- og redningstjeneste som mulig, sier Hebnes.

LES OGSÅ: Selvaag Bolig vil bygge 520 nye boliger:Protesterer mot Lervig-planer