Solastranden Golfklubb har landets lengste sesong. Nå kan banen bli en del av en ny storklubb med 2100 medlemmer. FOTO: SOLASTRANDEN GOLFKLUBB

Vil slå sammen golfklubber

Sola Golfklubb og Solastranden Golfklubb utreder nå en sammenslåing av klubbene. Om det skjer vil det gi et av distriktets største idrettslag med 2100 medlemmer.

Følg RA Sporten på Facebook!

I et informasjonsskriv til medlemmene forteller klubbene om sine planer.

«Styrene i Solastranden Golfklubb og Sola Golfklubb er blitt enige om å utrede muligheter for økt samarbeid og eventuelt sammenslåing til én golfklubb med to unike golfbaner», heter det i skrivet.

Klubbene peker på at distriktet har vært gjennom en utfordrende tid økonomisk. Dette har ført til vanskeligere kår på markedssiden. Med mye dårlig vær, og en generelt dalende interesse for golf, ønsker de å tenke nytt.

Fordeler

En sammenslåing vil kunne gi store fordeler både på det administrative planet og i forhold til utnyttelsen av maskinpark for drift av banene. De vil også kunne tilby medlemmene et langt større valg.

Dersom klubbenes slås sammen vil det gi medlemmene to fullferdige 18-hullsbaner, en pitch og put-bane – samt fotballgolfbane.

Sola GKs bane på Forus er en fullverdig mesterskapsbane med gode fassiliteter. Solastrandens bane ligger på sandgrunn og er kjent som banen med best naturlig drenering og lengst sesong i Norge. Her er fasilitetene rundt enklere.

Klubbene ønsker å ta en avgjørelse på sammenslåing før 2018-sesongen og om det skjer blir dette en av distriktets største idrettslag med rundt 2100 medlemmer.