Vil satse på CCS-teknologien

Fellesforbundet vil satse på karbon fangst og lagring, mens Fagforbundet mener tiden er moden for å slutte å lete etter flere olje- og gassfelt.

I går strømmet tillitsvalgte, sentrale politikere og arbeidsgivere til Clarion Hotel i Stavanger, for å delta på LOs olje- og gasskonferanse. Temaet for konferansen er olje- og gassnæringens framtid, og utfordringene knyttet til klima. 

Tirsdag ettermiddag sto blant annet Fagforbundets leder, Mette Nord på scenen, sammen med Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet. Sistnevnte uttrykket en stor tro på karbonfangst og lagring (CCS-teknologi) som en viktig brikke i Norges energiframtid. 

Eggum gjorde det helt klart at Fellesforbundet ikke består av klimafornektere. 

– Vi vet veldig godt menneskeskapt aktivitet bidrar til klimaendringer og utslipp av klimagasser. Disse utslippene må reduseres, og ingen kan forholde seg passivt til det, verken som innbygger eller ansatt i vår næringen. Fellesforbundet slutter opp om målene fra Parisavtalen, sier Eggum. 

LES OGSÅ: – 70 prosent av vårt energiforbruk er fornybart. 

– Umulig uten CCS

– Det er umulig å nå målene i Parisavtalen uten karbon fangst og lagring, dette er gjentatte ganger slått fast av FNs klimapanel, sier Eggum

Han mener det å utvikle CCS-teknologi vil være det viktigste bidraget Norge kan gjøre for å nå klimamålene. 

– Vi ser også det eventyret CCS kan bli, ved å for eksempel kunne trygge opp 200.000 arbeidsplasser og skape 70.000 nye.

Eggum påpeker at regjeringen er nødt til å ta en investeringsbeslutning og realisere fullskala anlegg for CCS.

LES OGSÅ: – Fornybar energi har et stort problem.

– Må omstille midlene

Mette Nord, leder i Fagforbundet gjorde det klart at midlene som i dag brukes til å lete etter nye olje- og gassfelt, samt midler som brukes på petroleumsforskning, burde omstiller og bli brukt til forskning på løsninger for avkarbonisering og utvikling av industrier som kan redusere utslipp.