Eiendommen på 23 mål må omreguleres før planene kan realiseres. Foto: Arne Birkemo

Vil rive asylmottaket på Forus

I ett år var Forusbeen 35 landets største mottak for asylsøkere. Nå skal bygget rives og erstattes med boliger og kontorlokaler.

Tomten skal utvikles med boliger og leiligheter til familier, seniorboliger, utleieleiligheter og naturlig tilhørende servicetjenester, blant annet dagligvarebutikk, i tillegg til kontorarealer.

Et grøntområde på nordsiden av eiendommen er tenkt å skape en naturlig overgang til eksisterende bebyggelse.

Kontorbygget på Forusbeen 35 ble oppført i to faser. Østbygget ble oppført i 1986 og i 1990 kom sentralbygget (med resepsjon) og vestfløyen. Det samlete bruttoarealet er i dag på 21.424 kvadratmeter. De første 14 årene var Forusbeen 35 hovedkontoret til BP, British Petroleum. I 2000 ble Telenor leietaker, fram til høsten 2015. 18. november dette året overtok Base Property som leietaker, og etablerte Forus Transittmottak. Forus Transittmottak ble drevet av Abri Vekst på oppdrag fra UDI fram til 18. november 2016. Med 1000 plasser var dette Norges største mottak for asylsøkere.

Eiendommen må omreguleres før planene kan realiseres.