Vil øke Stavangers gjeld

Klokken 09.00 la kommunedirektøren fram et forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023. Hovedprioriteringene er blant annet bygging og rehabilitering av skoler og barnehager. I tillegg foreslås det å øke Stavangers gjeld.

Klokken 09.00 la kommunedirektøren fram et forslag til handlings- og økonomiplan 2020-2023. 

LIVE-SENDING: Se framleggelsen av forsalg til budsjett

I den står det blant annet at «Gjeldsgrad viser forholdet mellom brutto lånegjeld og driftsinntekter (ekskl. finansinntekter) og gir en indikasjon på kommunens økonomiske handlingsrom. Stavanger kommune har som mål at gjeldsgrad (ekskl. startlån) over tid ikke skal ligge høyere enn 60 prosent. Gjeldsgraden ekskl. startlån vil være på 71,6 prosent i 2020 og økes til 90,4 prosent i 2023 som er vesentlig over det langsiktige målet på 60 prosent»

Som det heter i presentasjonen av budsjettet vil Finnøy, Rennesøy og Stavanger utgjøre en og sasmme kommune, med 144 718 innbyggere fordelt på 241 kvadratmeter og 37 øyer i 2020. Videre står det at den nye kommunen vil få et driftsbudsjett på kroner 11,0 milliarder i 202 og skal investere 6,6 milliarder i barnehager, skoler, bofellesskap, idrettsanlegg, brannstasjoner, parker, veier og anlegg i perioden 2020-2023.  

– Handlingsplanen handler om innbyggerne våre, sier kommunedirekøtren Per Kristian Vareide under framleggelsen av forslaget. 

– I denne salen i dag finnes det kun helter. De største heltene er de folkevalgte. De har tatt på seg et ansvar for å stille seg til disposisjon for innbyggerne våre, fortsetter han. 

– Vi begynner å nærme oss 150 000 innbyggere, og vi blir vesentlig større i areal. 11.000 ansatte har blitt innplassert i den nye kommunen, og vi har allerede hentet ut en gevins på 35 millioner kroner på blant annet ledelse, stab og støtte, sier kommunedirektøren. 

Han forteller videre at effektiviseringskrav og endringer i eiendomsskatten fører samlet til et kutt på omtrent 100 millioner kroner.

LES OGSÅ: Høyere kommunale avgifter i Stavanger

– To store og tunge tjenesteområdene i kommunen er oppvekst og utdanning, og helse og velferd. Vi bruker penger på tjenester til innbyggerne våre, sier kommunedirektøren. 

Han trekker fram viktige punkter for langsiktig utvikling og utfordringer: Ny kommune, klima- og miljøutfordringer, økende forskjeller i levekår og utenforskap, økte forventninger: innbyggere og næringsliv ønsker sømløse tjenester lokalt, medvirkning og indivisuell tilpasning, og konjunkturavhengig. 

– Vi ønsker at våre innbyggere skal ha et så godt liv som de kan ha. Om ikke et lykkelig liv, så i det minste lykkelige stunder, sier Vareide. 

Han mener man må tenke nytt fremover, og at man ikke kommer utenom effektivisering.

– Jeg mener ikke effektivisering i form av å be folk løpe fortere, Jeg mener at ansatte i kommunen løper fort nok som dem gjør. Vi må ha en ledelse som styrer og er på. Jeg forventer at de ansatte i kommunen og det er at de gjør jobben sin så godt som mulig, og at de tenker over hvordan de kunne gjort den bedre. Vi må tenke over hvilken kultur vi ønsker å ha i kommunen, sier kommunedirektøren.