Vil lage avgifts-smutthull for småbarnsforeldre

Utvidede barnehagetider kan være veien å gå for å legge til rette for foreldre som ønsker å unngå rushtidsavgift, mener Folkeaksjonen nei til bompenger.

Mandag ble de nye bomringene innført på Nord-Jæren. For foreldre som må passere bommen i rushtiden for å levere og hente poden i barnehagen, vil det for mange svi i lommeboken når de må ut med en rushtidsavgift på 44 kroner. Folkeaksjonen nei til bompenger (FNB) løfter derfor fram et forslag som håper kan gjøre den økonomiske situasjonen deres enklere.

– Vi ønsker å se på muligheten for utvidede åpningstider i barnehagen, slik at foreldre som trenger det slipper å hente barna i rushtiden. Utvidede åpningstider kan være positivt både for dem som er avhengige av bilen og de som nå legger om reisevanene til kollektiv og sykkel, sier Frode Myrhol, gruppeleder i FNB, til RA.

LES OGSÅ: «Luksusfellen»-Hallgeirs bomringråd (RA+)

Positive signaler

Torsdag løfter han opp forslaget i en interpellasjon i Stavanger formannskap. Hvilke praktiske konsekvenser utvidede åpningstider vil kunne få, vet ikke Myrhol. Han ber derfor rådmannen utrede hvilke kostnader forslaget vil kunne medføre, om det er behov for at alle eller bare noen få barnehager får utvidet åpningstid, hvor mange ansatte en vil trenge med en slik ordning, hvor lang den utvidede åpningstiden bør være og om ordningen bør gjelde både morgen og ettermiddag.

– Vi håper vi kan få flertall for utredningen, og har fått positive signaler fra blant andre Ap, hevder Myrhol.

LES OGSÅ: Vurderer tiltak mot ytterligere hærverk mot bomstasjoner

– Barnas beste viktigst

Dag Mossige i Stavanger Arbeiderparti skriver i en tekstmelding til RA at partiet hans støtter tiltak som gjør det lettere å levere i barnehagen, og har tidligere tatt til orde for at minst én offentlig barnehage i hver bydel skal åpne tidligere.

– Dette må selvsagt skje i forståelse med ansatte. Selv om Myrhol bare ber om en vurdering, krever vi en presisering om ansattes arbeidsvilkår for å støtte forslaget. Så er barnas beste aller viktigst – og at de blir ivaretatt av nok og kompetente ansatte, mener han.

Linda Lilleskog jobber som pedagogisk leder i Solvang barnehage på Eiganes i Stavanger.
Foto: Caroline Teinum Gilje

Linda Lilleskog i Solvang barnehage. FOTO: CAROLINE T. GILJE

Mindre bemanning

Linda Lilleskog jobber som pedagogisk leder i Solvang barnehage på Eiganes i Stavanger. Hun har liten tro på forslaget til FNB.

– Vi skulle selvfølgelig ønske at foreldre slapp å betale rushtidsavgift, men å gjøre det ved utvidede åpningstider er veldig ønsketenkning, sier hun til RA.

– På hvilken måte da?

– Dagens bemanningen er allerede strukket så langt det er mulig. Med lengre åpningstid vil det derfor bli enda mindre bemanning for barna som er her. Vi må derfor ha flere ansatte og penger for at forslaget skal kunne være mulig, sier hun.

LES OGSÅ: Belønnet kollektivreisende med boller og refleks