Jostein Ravndal er initiativtakeren bak naboprotesten mot mobilmasten på Stokka, som har over 100 nabonavn på protestlisten. Han forstår ikke hvorfor en 30 meter høy mobilmast skal settes opp i et friområde, som i tillegg brukes mye av barn og unge. Foto: Tone Helene Oskarsen

Vil ikke ha monstermast på Stokka

Mobilselskapet Telia ønsker å bygge en 31 meter høy mobilmast ved fotballbanen ved Litle Stokkavatn. Det får Jostein Ravndal og over 100 andre naboer til å reagere.

– Jeg forstår ikke hvorfor det skal være nødvendig å sette opp en kjempestor mobilmast i et område som er regulert som et friområde, og hvor barn og unge har balløkke og bruker mye tid, sier nabo Jostein Ravndal. 

Tidligere i høst gikk han og Anna Fundingsland dør til dør på Stokka, for å opplyse naboene om den planlagte mobilmasten på friområdet og følgene dersom en slik mast settes opp. Over 100 naboer signerte på protesten, og Ravndal sier det er to hovedgrunner til at han reagerer.

– For det første står det klart i kommuneplanen at antennemaster ikke skal forekomme i friområder, derfor synes jeg dette er veldig spesielt. Byen vokser, og friområdene er under press, så jeg forstår ikke logikken bak, sier Ravndal.

Risikovurdering

Han stusser over plasseringen av en mast på et område som er regulert til balløkke og andre enkle anlegg for lek og fritidsaktivitet, og sier han forventer at politikerne tar sine tidligere vedtak på alvor når de skal behandle saken.

– Når politikerne har gitt klare betingelser for å bevare friområdene, skal det ikke være så lett med et dispensasjonsvedtak. Det er viktig at vi som innbyggere kan stole på vedtakene og ha  tiltro til planene deres, sier han.

(Saken fortsetter under bildet)

Illustrasjon

Han tror heller ikke det er gjort en skikkelig risikovurdering på området.

– Vi har sett tidligere at slike master øker faren for lynnedslag. Hvis en ikke sikrer skikkelig jording, så kan det bli forbundet med fare å være i nærheten, noe som igjen betyr at en legger restriksjoner på friområdet, sier Ravndal til RA.

Det er ikke første gang det søkes om å bygge mobilmast i området. Det samme skjedde i 2014, men da ble saken avslått, på grunn av høyde og plassering i friområdene. 

I dag skal saken behandles i kommunalstyret for byutvikling (KBU), og i konklusjonen i saksdokumentene står det at «Den samfunnsmessige betydningen av å få nødvendig infrastruktur for mobiltelefoni innenfor området, er en tungtveiende grunn for å gi dispensasjon og tillatelse.»

Sjenerende

Anna Fundingsland er nærmeste nabo, og hun er bekymret for flere ting. 

– For nabolagets del er jeg bekymret fordi det er mange barn og unge som bruker fotballbanen og nærområdet. Jeg føler heller ikke at det har vært en tilstrekkelig risikovurdering i forbindelse med lynnedslag, sier hun. 

I tillegg til dette, vil en 31 meter høy mast også bli til sjenanse, mener Fundingsland.

– Vi har nettopp kjøpt hus her, og visuelt sett er det til stor sjenanse for oss, sier hun. 

Fundingsland sier mobildekning aldri har vært et problem i området, og at hun derfor ikke forstår hvorfor den må bygges. 

– Jeg synes det er overraskende hvis politikerne støtter godkjenningen av masten, sier Fundingsland, og legger til at hun i likhet med Ravndal er bekymret for friområdet i nærheten.

– Vi må ta vare på de områdene vi har, for det er ikke så mange av dem igjen, sier Fundingsland.

– Nødvendig 

Mobilmasten er viktig for dekningen i området, opplyser Telia som har søkt om å sette den opp.

– I dag forventer vi å kunne være på nett og bruke telefonen overalt til enhver tid. For å ha et godt nett overalt trenger vi basestasjoner, og disse må bygges med en viss tetthet slik at vi ikke får hull i dekningen. Basestasjoner må derfor plasseres der folk bor og ferdes. Vi prøver alltid å plassere antenner på etablert infrastruktur som eksisterende master eller høye bygninger. Bygging av nye master gjøres kun i de tilfeller der det ikke finnes etablert infrastruktur som kan benyttes til formålet, forklarer kommunikasjonsrådgiver Ellen C. Scheen i Telia. 

Mobilmasten ved Lille Stokkevann vil, ifølge Telia, føre til  at  dekningen og kapasiteten i nettet bedres betraktelig i et populært friluftsområde som benyttes av mange. 

– Vi bygger alltid master med lynavledere, i henhold til krav fra myndighetene. Det er ikke farlig å oppholde seg i nærheten av en mobilmast, og masten vil ikke legge noen begrensninger hverken på ferdsel i eller bruk av området. Vi er klar over at plasseringen har skapt engasjement i nabolaget, og vi har hatt dialog med involverte parter i denne saken. Vi opplever av og til at det er protester knyttet til plasseringer, men for å kunne tilby god mobildekning, som vi er forpliktet til, sier Scheen. 

Vil ha ny runde

Kjartan Alexander Lunde (V) håper saken utsettes, og at alternative plasseringer kan vurderes.

– 30 meter er veldig høyt, og spesielt inne på et friområde som dette, sier Kjartan Alexander Lunde (V) til RA.

– For Venstre er det viktig å bevare friområdene, og dette er et større inngrep enn hva vi setter pris på i et sånt område. Derfor håper jeg vi får det utsatt og vurdert, sier Lunde.

Han legger til at det ikke framkommer av dokumentene hvorfor masten bør plasseres ved Litle Stokkavatn. 

– Jeg håper vi kan finne ut hvilke andre plasseringer som kan vurderes, og at vi får en skikkelig skisse på hvordan det vil se ut. Det mangles nå, og det bør det være når det er snakk om et så stort inngrep.