RA har en veggmed minneverdige avisklipp og førstesider i redaksjonslokalene. Her er Terje Rønnevik ved Trond Hegnas leder «Ingen nordmann til salgs». FOTO: STEIN ROGER FOSSMO

Vil hedre legendarisk redaktør

Rønnevik er Aps fraksjonsleder i kommunalstyret for kultur og idrett (KKI), og han tar saken opp i utvalget i ettermiddag.

Trond Hegna var redaktør i 1ste Mai (Rogalands Avis fra 1955), og ble fengslet av Gestapo etter lederartikkelen «Ingen nordmann til salgs» den 28. september 1940. Det var et kraftig angrep på Nazi-Tysklands okkupasjonsstyrker og en sterk appell til det norske folk.

– På tide

– Det er på tide at Trond Hegnas modige holdning blir hedret i Stavanger, sier Rønnevik.

Han trekker fram redaktørens lederartikkel som et viktig bidrag til norsk motstandsånd.

 – Hegnas artikkel og dens betydning er framholdt mange ganger. Han var en modig mann som talte okkupasjonsmakten midt imot, selv om han sikkert var klar over at konsekvensene ble store, både for ham personlig og for avisen han ledet, sier Rønnevik.

Klar tale i lederen

Hegnars ord var da også uomtvistelig direkte: «Hvis noen av oss skulle stilles overfor spørsmålet om å kaste i sølen det vi har gått inn for av alvorlig overbevisning om hva som tjener vårt folk, for å gå over til noe som vi har bekjempet og foraktet – alt i den berekning at vi på denne måten skal redde vår egen personlige materielle fordel – da er parolen: Ingen nordmann til salgs! Noen hundre nordmenn har ofret sitt liv for noe som var hellig for dem. Det er også hellig for oss. Gløm ikke det», skrev redaktøren».

«Artikkelen kom som en vitamininnsprøytning i en periode da den militære motstanden synes å ha spilt fallitt, og den sivile motstanden var demoralisert», ifølge Store Norske Leksikon.

Avisen ble stanset, og alle tilgjengelig eksemplarer beslaglagt. Samme kveld ble redaktøren fengslet av Gestapo. Han ble midlertidig løslatt mai 1941. I april 1942 ble han på ny arrestert, og brakt til Grini. Han ble løslatt i desember 1943.

LES OGSÅ: 110 og like blid