Formannskapsmedlemmene Frode Myrhol (FNB) (foran) og Dag Mossige (Ap) vil ha fortgang i arbeidet med å få direkteoverføring av politiske møter i formannskapet og andre utvalg i Stavanger. RA strømmer allerede bystyremøtene. FOTO: STEIN ROGER FOSSMO

Vil ha strømming av politiske møter nå

Tre år uten handling får nå politikere til å kreve fortgang i arbeidet med direktesendte møter i formannskapet og andre utvalg.

Arnt-Heikki Steinbakk (Ap) etterlyste strømming av politiske møter på internett allerede da det ble satt ned en åpenhetsgruppe i Stavanger kommune i 2014, og nå vil opposisjonspolitikere presse på for å få fortgang.

– Ordføreren var positiv, men nå har det gått nesten tre år uten at noe skjer. Vi er oppgitt over at det har tatt så lang tid, og er nok mer utålmodige med å få dette i sving enn de som styrer i denne byen, sier Dag Mossige, Aps fungerende gruppeleder, til RA.

Han står sammen med gruppeleder og formannskapsrepresentant Frode Myrhol i Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) bak en interpellasjon til formannskapsmøtet torsdag.

– Åpenhet og demokrati er den viktigste årsaken til at vi vil ha fortgang i dette nå. Det må være enklest mulig for folk flest å følge med på det vi som politikere gjør, sier Mossige.

Myrhol peker på at nedgangstider i mediebransjen har ført til at det er til stede journalister på færre politiske møter i dag enn for noen år siden.

– Det beste er jo at journalistene er på møtene, men så lenge pressen ikke er til stede i så stor grad som før, er det ekstra viktig at møtene strømmes. Mange innbyggere kan være interesserte i enkeltsaker. Det vil også være mulig for journalister og andre å se hva som ble sagt og gjort på møtene. Jeg mener både møtene i formannskapet og i de ulike kommunalstyrene bør strømmes, sier Myrhol.

– Smartbyambisjoner

Myrhol og Mossige mener formannskapet er stedet å starte, det er byens nest mektigste organ og et utvalg der en rekke saker avgjøres endelig. De peker på at det er penger på plass, i Handlings- og økonomiplanen for 2017–2020 er det satt av IT-avdelingen med 1,35 millioner fra 2017 til å bruke teknologi, og «politiske møter» er nevnt som eksempel.

– Vi har ambisjoner om å være smartby, men det er ikke særlig «smart» å bruke tre år på å få til strømming av møter. Politisk sekretariat og kommunikasjonsavdelingen har gjort et godt arbeid med løsninger. Nå må vi som politikere få arbeidet i gang, også fordi det er viktig at vi som politikere kikkes i kortene og holdes i nakken, sier Mossige.

RA strømmer i dag bystyrets møter, som for eksempel dette møtet 13. februar, og duoen ønsker seg et lignende system også i andre utvalg.

– Min erfaring er at det har hatt disiplinerende effekt, der ordbruken er mer presis, sier Mossige.

Mossige og Myrhol vil gå i gang på egen hånd hvis saken trekker videre ut i tid, og ber om avklaring om formannskapsmedlemmer selv kan strømme møtene ved mobil eller nettbrett til det er på plass en fast ordning.

– Nå kommer det

Ordfører Christine Sagen Helgø opplyser at kommunen har vært i kontakt med firmaer som leverer web-TV-løsninger, der det er bare nyanser i forskjell teknisk og prismessig.

– Jeg kan være enig i at det har tatt for lang tid, men nå kommer det. Det er viktig både for åpenhet og demokrati at møtene er tilgjengelige, og dette er vår tids løsning, sier ordføreren til RA.

Sagen Helgø opplyser at et kamera etter planen skal står permanent i møterommet, og betjenes av utvalgssekretæren eller en egen IT-medarbeider. Publikum skal kunne følge møtene direkte via Stavanger kommunes nettside.

– Det vil også være mulig i ettertid å gå tilbake i gamle møter og se hva som er blitt sagt, sier Sagen Helgø, som vil åpne for at strømmingen, eid av kommunen, også kan benyttes på andre nettsider, enten medier, partier eller interesseorganisasjoner.

Hun vil avvente til formannskapets møte torsdag før hun avklarer om politikere skal kunne strømme møter på eget initiativ allerede før en ny fast løsning er på plass.

– Jeg er skeptisk, for filming for eksempel med mobiltelefon kan være veldig forstyrrende. Det må tas hensyn til avviklingen av møtet, men vi har i enkelttilfeller tillatt at noen har plassert et kamera diskret i et hjørne, sier Sagen Helgø.