Vil ha gratis buss for asylsøkere på Forus

Jan Erik Søndeland (V) vil gi asylsøkere gratis buss, og tar saken opp i fylkeskommunen, som eier Kolumbus.

Følg RA på Facebook og Twitter!

Politikeren tar opp praktiske og økonomiske forhold om gratis buss for asylsøkere på Forus midlertidige mottak overfor administrasjonen, og regner med å få saken tilbake på bordet i samferdselsutvalget 10. februar.

– Asylsøkerne har som regel lite penger, og det er viktig både for asylsøkerne og befolkningen som sådan at de som bor på Forus kan delta på aktiviteter og møte andre innbyggere, sier Søndeland til RA.

– Tomme seter

Han mener Kolumbus bør støtte opp, og tviler på at det vil koste transportselskapet mye ekstra.

– Sunn fornuft tilsier at når det passerer så mange tomme busseter som det gjør forbi Forus midlertidige mottak i løpet av en dag, så er det bedre for alle at asylsøkere med lite penger kan bruke setene. Ekstrakostnadene blir få, sier Søndeland.

Fellesskap og trivsel

Han mener gratis buss vil være viktig for integrering og trivsel, og unngå isolasjon.

– Det vil være svært verdifullt for samfunnet at Forus-beboerne får komme seg ut, delta i aktiviteter og møte oss nordmenn. Da bør vi ta de relativt små ekstrakostnadene, sier Søndeland.

LES OGSÅ: Asylsøkeren som ble strippesjef

Som politiker i samferdselsutvalget er han blitt kontaktet av den frivillige organisasjonen Forus ressursgruppe om saken. Heidi Bjerga (SV) har frontet samme syn i TV Vest.

På mottaket hilses naturlig nok initiativet med glede.

– Vil være svært bra

– Gratis buss vil være svært bra for beboerne våre. De inviteres til stadighet på besøk en rekke steder, men reisekostnadene begrenser, sier informasjonsansvarlig Lars Petter Einarsson.

Foreninger, Sandnes bibliotek, DNB Arena, Metropolis, Norsk Språkskole, Disney On Ice og Barnas Store Julerevy er steder Forus-beboerne er blitt invitert.

LES OGSÅ: DEBATT: Asylsøkere og integrering

– I enkelttilfeller, særlig når barn har vært med i bildet, har mottaket tatt reisekostnadene selv, sier Einarsson, og legger til at det økonomisk ikke lar seg gjøre for mottaket å dekke bussutgifter fast i større målestokk.

Einarsson peker på at asylsøkerne bare får 500 kroner i måneden i lommepenger, og uten norsk bankkort vil en bussbillett én vei koste over 50 kroner med de nye takstene fra nyttår.

– Kolumbus vil neppe tape mye penger. Bussene går som regel tomme forbi mottaket her, og våre beboere vil uansett stort sett ikke reise i rushtiden, sier Einarsson.

LES OGSÅ: Ordførere på Forus-besøk: – Folk må få vite at mottaket funker