Vil ha garanti for seriøsitet hos helseselskaper

Stavanger Ap vil ha garanti for at arbeidsforholdene er gode for private ansatte som gir hjelp til helse og barnevern for Stavangers innbyggere.

En oversikt i RA 4. oktober (lenke her) viser kraftig økning av utgifter til kommersielle selskaper som utfører avlastning for Stavanger kommune. Utgiftene økte  fra 17 millioner kroner til over 34 millioner kroner fra 2015 til 2017, en dobling på to år.

Arbeiderpartiet ber Rådmannen om å få vite årsaken til økningen i kostnader. Partiet vil også vite hvor mye kommunen kjøper inn fra kommersielle og ideelle aktører innen barnevernsområdet. Ap vil også vite hvilke selskaper som er de tre største innenfor kategoriene «barnevern», «avlasting» og «heldøgnsomsorg i bolig», og hvordan Rådmannen sikrer seg at det ikke foregår sosial dumping i helseselskaper som arbeider for kommunen.

– Vi får på nasjonalt plan stadig signaler om at ansatte i private helseselskaper utnyttes på det groveste, sier Aps gruppeleder Kari Nessa Nordtun til RA.

LES OGSÅ: – Si opp kontraktene med Aleris

Regler for bygg og anlegg

Kommunen har egne seriøsitetsegler der kommunen er byggherre, og Ap vil ha tilsvarende regler i helsebransjen.

I finanssstyret mandag foreslo Ap at Rådmannen skulle lage en sak hvor seriøsitetsregler med krav om faste ansettelser – i motsetning til «selvstendig næringsdrivende konsulenter», hele stillinger, én underleverandør og lærlingekrav ved innkjøp av tjenester til helse- og omsorgssektoren gjennomgås, og der en forutsetning er at tillitsvalgte i virksomheter som kjøper inn tjenester skal gis innsyn i kontrakter og lønns- og arbeidsvilkår hos leverandøren. Ap ville også be Rådmannen vurdere om det må settes av en stilling til å følge opp kontraktene som inngås, og om det kan være et spleiselag med nabokommunene.

– Vi er helt nødt til å sikre oss at de som utfører arbeid for fellesskapets penger har gode arbeidsforhold, og at pengene går til de som trenger hjelp, ikke til utbytte til eierne, sier Nessa Nordtun.

LES OGSÅ: Anmelder privat helse-gigant - millionsøksmål på gang

Bare MDG-støtte foreløpig

Ap fikk bare MDG med seg på seriøsitetsregler for kommunalt innkjøp av helsetjenester. 

Ap la forslag om å be Rådmannen lage en sak med seriøsitetsregler, etter modell fra regelverket kommunen har som byggherre, fikk bare støtte av MDG i kommunalstyret for finans mandag.

De øvrige partiene, Høyre, Frp, KrF, Venstre og Pensjonistpartiet, stemte mot Aps forslag, og nøyde seg med å ta Rådmannens oversikt til orientering.

Uansett skal rådmannen besvare Aps spørsmål før saken på ny kommer til behandling i formannskapet, der partisammensetningen er noe annerledes enn i finansstyret, og der Ap ventelig vil ta sitt forslag opp på ny. Dette møtet avholdes 25. oktober. 

LES OGSÅ: – Grenser til sosial dumping

I 2017 brukte helse- og omsorgssektoren for første gang over én milliard på å leie inn vikarer fra vikarbyråer. Det er en økning på 23 prosent fra 2016, viser tall som Burson-Marsteller Norge AS har hentet inn på vegne av Norsk Sykepleierforbund, gjengitt av Fri Fagbevegelse. 

– Vi har et formidabelt behov for å rekruttere kvalifisert helsepersonell i framtiden. Da er det en svært dårlig attest for regjeringen å ty til midlertidighet og innleie. Løsningene for kommunene er dyre og gir dårlig kvalitet for pasientene, sier stortingsrepresentant Ingvild Kjerkol (Ap) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

SV reagerer også på den økte innleiebruken i kommunene. Partiet krever en lovfestet rett til heltid i arbeidsmiljøloven. Overfor ANB har partiets rogalandsrepresentant Solfrid Lerbrekk uttalt at «vikarbyråene ikke bidrar til verdiskapning og kun gjør livet vanskeligere for den enkelte».