Frps gruppeleder Christian Wedler leder interimsstyret for Sjømatfondet AS, som ønsker å opprette et forskningssenter for sjømat på Vassøy. Et akvarium inngår også i planene. Foto: Roy Storvik

Vil ha forskningssenter for sjømat på Vassøy

Frps gruppeleder Christian Wedler vil ha et selskap for sjømatforskning på Vassøy.

Christian Wedler, Frps gruppeleder i Stavanger, har signert en i utgangspunktet konfidensiell søknad der han og ikke navngitte næringsinteresser bak ham i Sjømatfondet AS (under stiftelse) ber om en opsjonsavtale med Stavanger kommune. Selskapet har sett seg ut et 125 dekars område på Vassøy.

– Over lengre tid har jeg sett at Stavanger-området og Rogaland har tapt terreng overfor byer som Trondheim og Bergen innen sjømatområdet. Oppdrettsanleggene i Rogaland styres fra andre byer, og forskningsmiljøene lokalt blir mindre og mindre. Dette er en utvikling jeg ønsker å være med på å snu, sier Wedler til RA.

Tanken er å opprette et forskningssenter på Vassøy og et akvarium i Stavanger, for å styrke Rogaland som sjømatfylke, og å skaffe 550 nye arbeidsplasser.

– Stavanger og Rogaland har de geografiske forutsetningene, spørsmålet om vi har de politiske og økonomiske forutsetningene. Har vi den kreativiteten som skal til for å ta en sterkere posisjon i denne næringen, spør Wedler.

– Hvorfor er Vassøy valgt ut som område?

– Det er det litt for tidlig å svare på, sier Wedler.

Vassøy-skepsis

Stavanger-administrasjonen er svært skeptiske til å bruke de 125 dekarene på Vassøy, både fordi det ligger en barnehage der, fordi det ligger på verdifull boligtomter, og fordi deler av det er regulert til friområde.

– Rådmannen er av den klare oppfatning av at foreslåtte lokalisering av nytt næringsområde på Vassøy er i sterkt konflikt med gjeldende kommuneplan. Likeså mener rådmannen at dette ikke er et egnet sted for lokalisering av slik virksomhet, skriver rådmann Per Kristian Vareide i sin saksutredning, og trekker også fram manglende veiforbindelse til fastlandet.

Ville hemmeligholde

Kommunalutvalget vedtok, mot Frps stemmer, å behandle saken for åpne dører.

– Jeg ser med stor overraskelse og skuffelse at flere politikere dermed setter prosjektet i dermed nye arbeidsplasser i fare, sier Wedler til RA i etterkant.

Han viser til at også Bergen kommune holder på med en stor satsing for flere forskningsarbeidsplasser, og mener offentliggjøringen av planene gir fødebyen hans fortrinn framover.

– Det virker som om man er villig til å ofre mulighetene for arbeidsplasser bare fordi det er jeg som står bak initiativet. Nå kan Bergen endre eller framskynde sine planer. Jeg må ta en runde med dem som står bak for å høre om de ennå ikke er blitt skremt vekk, sier Wedler.

Utsatte hele saken

Stavanger-rådmannen ba kommunalutvalget si nei til opsjonsavtalen. Kommunalutvalget valgte heller å sende saken tilbake til administrasjonen for å utrede den nærmere og få flere opplysninger. Rådmannen har også tilbudt å vurdere alternative sjørelaterte områder for lokalisering av et slik forskningssenter.

– Det vil videre være naturlig at Stavanger utvikling KF forstår dialogen med Sjømatfondet, sier Vareide, og peker med det på det nyetablerte tomteutviklingsselskapet.