Sykehusstreiken trappes ytterligere opp. Her streikende utenfor Stavanger universitetssjukehus. Foto: Kjersti Riiber

«Vil du bli operert av en utslitt lege?»

54 ansatte ved Stavanger universitetssjukehus er i streik. De er innstilt på å fortsette så lenge som nødvendig.

«Leger er ikke maskiner», «Vil du bli operert av en utslitt lege?», «Leger har også familie». De streiker for å bevare innflytelse over egne arbeidstidsordninger, de 54 streikende ved Stavanger universitetssjukehus (SUS). 43 av dem er leger, resten er blant annet fysikere, ingeniører og biologer. Legene krever at dagens praksis med «rullerende arbeidsplan» skal tariffestes. De frykter at arbeidsgiver skal ta fra dem den kollektive ordningen de har i dag, og at de ender opp med en løsning hvor arbeidstidsordningen blir vesentlig svekket.

LES OGSÅ: Ingen bevegelse i sykehusstreiken

Operasjoner må utsettes

Når streiken trappes opp på fredag, rammer det kun Helse Bergen, St. Olavs Hospital og Oslo universitetssykehus – SUS spares i denne omgang.

– Det blir en gradvis opptrapping av streiken. Per i dag er det absolutt ikke fare for liv og helse. Poenget er at det skal være et moderat streikeuttak, sier streikeleder og lege Alexander Seldal ved SUS til RA.

Operasjoner har blitt avbestilt og pasienter har mistet konsultasjoner. Seldal mener likevel at pasientene har forståelse for streiken.

LES OGSÅ: Spekter tar grundig feil

– Ja, når folk forstår problemstillingen – hva vi streiker for, er de aller fleste positive til vår sak, sier han.

Som sykehuslege har man litt andre arbeidstidsordninger enn den vanlige «8 til 4»-arbeideren. Arbeidsgiver disponerer 60 timer per uke og inntil 19 timer per døgn. Dette er et kollektivt avtalt unntak fra arbeidsmiljøloven.

– Hvis arbeidsgivers nye politikk går igjennom, får de ekstra stor styringsrett over den enkeltes arbeidstid. Nå er det kollektivet som fordeler byrden mellom seg, sier Seldal.

– Lokalt opplever vi denne konflikten som ulykksalig, for på SUS har vi alltid hatt ordnede forhold. En spisset konflikt sentralt vil gjøre det vanskelig også lokalt, sier Seldal og kommer med en appell til arbeidsgiverorganisasjonen Spekter:

– Kom på studietur til Stavanger og se hvor bra det fungerer her!

Fortløpende vurdering

Etter snart to ukers streik har stadig flere pasienter blitt rammet.

LES OGSÅ: Sykehusstreik fra onsdag morgen

– Det er klart det har hatt konsekvenser. Det er ganske mange som har fått utsatt operasjoner eller konsultasjoner, sier fagdirektør Sverre Uhlving ved SUS. Han legger til at arbeidsmengden dermed hoper seg opp til streiken er over.

– At en del pasienter er frustrerte og sinte, tror jeg nok, men streiken er innenfor det som er faglig forsvarlig. 

Uhlving sier at sykehusledelsen vurderer situasjonen fortløpende og vil melde fra dersom streiken får konsekvenser for liv og helse.

– Jo lenger streiken pågår, jo større blir konsekvensene, avslutter Uhlving.

Hvis ingen av helseforetakene melder fra innen 30 dager, går konflikten til tvungen megling.

Spekter: – Åpen dør

Det er ingen dialog mellom partene. – Vår dør er åpen, melder arbeidsgiverorganisajonen Spekter.

Spekters kommunikasjonsdirektør, Gunnar Larsen, uttalte før helgen til NTB at han ikke så noen grunn til selv å ta kontakt med motparten.

– Vår dør er åpen. Vi er når som helst villig til å ha dialog, sa han.

Striden handler om hvordan legenes arbeidstid skal planlegges. Praksis har vært at legene omfattes av kollektivt, rullerende arbeidsplaner. Men i dagens avtale mellom arbeidsgiverorganisasjonen Spekter og Den norske legeforening står ikke «rullerende arbeidsplan» nevnt, ifølge Dagens Medisin.

Legeforeningen mener Spekter vil ha individuelle ordninger og mer styringsrett. Dette avviser Spekter.