Viking stenger ned stadion

Viking har be­slut­tet å skjer­me sine spil­le­re.

Følg RA Sporten på Facebook!

Det er be­slut­tet at ad­mi­nist­ra­sjo­nen til Viking sten­ges de nes­te to uke­ne. Det mel­der Viking Fotball på sine nett­si­der.

I til­legg skal po­ten­si­ell smit­te til spil­ler­ne hind­res med at gar­de­ro­be­an­leg­get sten­ges. Lag som skal trene i Jåt­tå­vå­gen må fra nå av skifte hjem­me. 

LES OGSÅ: Sluttspillet utsatt for Oilers

Spil­ler­nes mat­ru­ti­ner end­res også for å hind­re smit­te. Be­spis­nin­gen for A-laget skal nå skje i et eget rom. 

LES OGSÅ: Åpningen av Sandnes Ulfs nye storstue kan bli avlyst

Klubben opp­ly­ser at de føl­ger an­be­fa­lin­ge­ne fra Folkehelseinstituttet, og vil fram­over vur­de­re fort­lø­pen­de rundt tre­nings­kam­pe­ne.

Det er plan­lagt at Viking skal i ut­gangs­punk­tet møte Sand­nes Ulf, EIK, Start og FK Haugesund før se­rie­start. 

LES OGSÅ: Dette må Viking bli bedre på før seriestart