Philippe Cornet ble kalt «jævla homse» og «jævla sigøyner» av Tallak Lyngset i kampen mellom Oilers og VIF i DNB Arena i romjulen. Nå har VIF-spilleren fått sin straff. Her fra Cornets debutkamp. Foto: Roy Storvik.

VIF-spiller fikk to kampers karantene for sjikane mot Cornet

VIFs Tallak Lyngset slengte rasistiske bemerkninger til Oilers' Philipe Cornet da lagene møttes i romjulen. Nå har VIF-spilleren fått sin straff, og det ble to kampers karantene.

Disiplinærutvalget (DISU) i Norges ishockeyforbund kom i dag fram til at VIF-spilleren Tallak Lyngset, som blant annet kalte Oilers' Philippe Cornet for sigøyner da lagene møttes 28. desember, får to kampers karantene.

– DISU har gått gjennom det materiale som foreligger som berører i denne saken. Det setrale bevis i denne saken er lydfilen som TV 2 tok opp ved en mikrofon på linjedommeren som sto like ved hendelsen. Det er på det rene at Tallak Lyngset kom med kommentarer som objektivt sett rammes av spillereglenes §168 vi (1) «(e)n spiller  eller lagleder som truer, yter rasistiske eller etniske kommentarer, spytter, tørker blod eller yter seksuelle kommentarer til hvem som helst på isen», heter det i pressemeldingen som hockeyforbundet la ut på sin egen hjemmeside fredag kveld.

VIF anker ikke avgjørelsen

21-åringen gikk ut i mediene dagen etterpå og fortalte at han angret på at han hadde kalt Cornet for «jævla homse» og «jævla sigøyner». VIF-trener Espen Knutsen synes straffen er grei, i hvert fall hvis forbundet følger opp.

– Egoistisk sett er det synd for oss at vi mister ham i to kamper. Vi er «short» på backer for tiden. Ellers synes jeg straffen er helt grei. Det setter i det minste en standard. Jeg håper de følger den opp, sier «Shampo» til VG.

– Det er likevel viktig å få fram at det er mye adrenalin i hockey. Det er en fysisk sport og vi er oppe i ansiktene til hverandre. Hockey er selvsagt ikke å kalle noen «jævla sigøyner». Det er ikke bra. Men vi må samtidig ikke gå bort fra all det hockeyen er. En røff sport, fortsetter han.

Begrunnelsen fra DISU er som følger:

DISU har fått oversendt denne saken fra NIHF som selv har valgt å oversende saken til behandling av DISU.  Saken gjeldende anklager om rasistiske uttrykk VIFs  spiller Tallak Lyngset rettet mot Stavanger Oilers’ spiller Phillipe Cornet.

 DISU har gått gjennom det materiale som foreligger som berører i denne saken.  Det setrale bevis i denne saken er lydfilen som TV2 tok opp ved en mikrofon på linjedommeren som sto like ved hendelsen. Det fremgår av dokumentene at partene er enige i beskrivelsen av saken. Linjedommeren var mer opptatt av å avverget en roughing situasjon elle å få med seg kommentarene som ble gitt.

Det er på det rene at Tallak Lyngset kom med kommentarer som objektivt sett rammes av spillereglenes §168 vi (1) «(e)n spiller  eller lagleder som truer, yter rasistiske eller etniske kommentarer, spytter, tørker blod eller yter seksuelle kommentarer til hvem som helst på isen».

Det er en kjensgjerning at det er mye drittslenging mellom spillere under hockeykamper, kanskje betydelig mer enn i andre lagidretter. Det er en ukultur man bør ta alvorlig. I kamper med høy temperatur vil slike «meldinger» kunne oppleves som krenkende enten de retter seg mot seksuell legning, kroppslig beskrivelse eller etnisitet. Dette er et område hvor klubbene, deres lagledere og trenere må sette på dagsorden og ta et oppgjør med.

Når man skal vurdere hvorvidt en kommentar, bemerkning eller et tilrop er rasistisk eller seksuelt sjikanerende må man ta utgangspunkt i hvordan ytringen kan oppfattes eller oppleves av mottakeren og ikke hvorvidt personen som ytrer seg har til rasistisk motiv.  DISU har således i sin bevisvurdering ikke forsøkt å finne ut om det foreligger noen slike motiv.

I nærværende sak har Tallak Lyngset beklaget sine ytringer og uttalt at disse kom i «kampens hete» uten at det lå noen som helst tanke eller mening bak ordene. 

DISU har i sin vurdering lagt vekt på at heller ikke mottaker har oppfattet utbruddene som personlig sjikanerende for seg. Når det er sagt så er bruk av denne type utsagn i seg selv ikke ønskelig. Det er overhode ikke ønskelig at begrep som «homo» eller «sigøyner» benyttes som skjellsord. Regelen er derfor også utformet slik at det er ytringene i seg selv og ikke tanken eller motivene bak dem som er avgjørende for om det foreligger brudd.

DISU har således konkludert med at Tallak Lyngset har overtrådt spillereglenes § 168 vi (1). Man har i utmålingen lagt vekt på at utbruddene ikke hadde rasistiske eller seksuelt nedsettende motiver og at Phillipe Cornet eller ikke har oppfattet dem slik. Det å komme med denne type utsagn er allikevel å anse som usportslig opptreden uavhengig av motiv.

Avgjørelsen fra Disiplinærutvalget kan påklages til Appellutvalget, ref Protest og appellreglementets § 9‑16.