«De som har mistet jobben må i stor grad se seg om etter helt nye yrker og bransjer. For å lykkes med et slikt steg er det ofte nødvendig med en ny grad», skriver Nybø. Illustrasjonsfoto: Bjørn Sigurdsøn/NTB scanpix

Videreutdanning må premieres

DEBATT: Arbeidsledighet er en utfordring for den arbeidsledige, men også for samfunnet vårt. Det er derfor viktig at vi som politikere gjør det vi kan for å forenkle veien tilbake i arbeid.

Av: Iselin Nybø, stortingsrepresentant (V)

Denne regjeringen har gjort det lettere å kombinere dagpenger med videreutdanning. Dette har de gjort med Venstres støtte, fordi vi vet at nye kvalifikasjoner ofte er nøkkelen til at folk kommer seg ut i jobb igjen.

Samtidig vet vi at den oppmykingen som skjedde i 2016 ikke har nådd langt nok. Det er fremdeles ikke mulig å kombinere dagpenger med kurs som bidrar til en grad, og tilbudet omfatter kun dagtidsundervisning. Det er vanskelig å måle samfunnskostnaden ved denne ledigheten, men forsker Torberg Falck fra NTNU estimerer kostnaden til å være rundt 700.000 kroner per arbeidsledig person. I forhold blir investeringen i utvidet dagpengeordning som peanøtter å betrakte. 

Norsk arbeidsledighet er på vei ned, delvis på grunn av klok borgerlig økonomisk politikk. Samtidig har en kontinuerlig lav oljepris ført til krise i oljebransjen, og blant underleverandørene deres. De som har mistet jobben har ofte en spesialisert og faglig sterk bakgrunn, og har mottatt gode lønninger.

Der disse må bytte bransje er det ofte behov for videreutdanning for å gi den enorme kunnskapen disse sitter på en ramme som også passer i en annen bransje. Situasjonen er spesielt kritisk for oss i Rogaland, det fylket med desidert flest arbeidsløse. 

Lave oljepriser er et resultat av et overmettet globalt marked, og har lite med norsk konjunkturpolitikk å gjøre. Det er liten grunn til å tro at norsk oljebransje vil kunne gjenskape samtlige arbeidsplasser innen olje- og gassvirksomhet så lenge prisen forblir så lav som den er i dag. Derfor må de som har mistet jobben i stor grad se seg om etter helt nye yrker og bransjer. For å lykkes med et slikt steg er det ofte nødvendig med en ny grad. Dessverre kan de som ønsker det i dag ikke motta dagpenger samtidig som de tar kurs mot en slik grad. 

Dette er et unødvendig hinder for de som leter etter ny jobb. Både de og samfunnet har en interesse av at disse kommer seg tilbake i arbeid, og derfor er det en nyttig samfunnsinvestering å la disse beholde dagpengene mens de tar kurs som fører til en grad. 

Behovet for en mer fleksibel dagpengeordning går derimot utover denne gruppen arbeidsløse. Vi vet at teknologi og globalisering raskere enn noen sinne endrer arbeidsplassene våre. Framtidens arbeidsplasser vil trenge både teknisk og sosial kompetanse, og de fleste vil være innom flere forskjellige bransjer i løpet av et langt yrkesliv. Med dette som utgangspunkt er noe av det viktigste vi som politikere kan bidra med å legge til rette for livslang, ukomplisert, videreutdanning.