Annonse
Trygge og faste ansettelser en av forutsetningene for vårt konkurransedyktige arbeidsliv, mener EL & IT forbundet. Foto: NTB scanpix

– Vi trenger ikke bemanningsbyråer

DEBATT: Årsmøtet i EL & IT Forbundet Distrikt Rogaland krever at en ny regjering skal gå inn for å forby virksomheter med formål å drive utleie av personell.

Annonse
Rogalandsavis

Av Arvid Erga, leder årsmøtet i EL & IT-forbundet Distrikt Rogaland 

Endringene den nåværende regjering gjennomførte i Arbeidsmiljøloven fikk den effekt som fagbevegelsen forutså: Flere midlertidige ansatte.

Norsk arbeidsliv har i alle år vært tuftet på likhet, medbestemmelse og samarbeid. Dette har gitt oss et fleksibelt og endringsdyktig arbeidsliv med høy produktivitet og kvalitet. Vårt konkurransefortrinn ligger i den høye kunnskapen til våre arbeidstakere og hvor vi har en svært høy grad av læring i arbeidslivet. Trygge og faste ansettelser en av forutsetningene for vårt konkurransedyktige arbeidsliv.

Gjennom en sterkt voksende bemanningsbransje ser vi at mange bransjer endrer fokus fra innovasjon til lavkost, hvor billig arbeidskraft uten faste ansettelser er viktigere enn kvalitet. De aller fleste stillinger som tilbys i denne bransjen er midlertidige og uten lønn mellom oppdrag. Vi ser også at arbeidstaker i slike stillinger ikke tilbys samme opplæring og videreutdanning som fast ansatt personell.

Bemanningsbransjens holdninger til lønns- og arbeidsforhold har fratatt arbeidstakernes medbestemmelse og forhandlingskraft, noe som også har gått sterkt utover organisasjonsgraden i de hardest rammede bransjer. Denne utviklingen bidrar til en rasering av det norske konkurransedyktige arbeidslivet hvor vi opplever en synkende produktivitet. Dette er ikke norsk arbeidsliv tjent med.

Denne utviklingen må snus! Vi trenger et godt, trygt og demokratisk arbeidsliv som fungerer for alle, hvor faste ansettelser er normen. En ny regjering må forby bemanningsbyråer. Vi trenger dem ikke!

Annonse