Vi trenger flere rusfrie soner og rusfrie idretts- og kulturarrangement

DEBATT: Solveig Ege Tengesdal (KrF) og Unni Sirevå Lende (KrF) mener det burde legges til rette for flere arenaer der rus ikke er det dominerende bildet.

Skrevet av: Solveig Ege Tengesdal, fylkesordførerkandidat for KrF, og Unni Sirevåg Lende, listekandidat for KrF

Med det fylket i landet som har den største andelen av barn og unge i befolkningen, har vi i KrF som mål at vi skal være det beste fylket å vokse opp i. For å få dette til trenger vi flere rusfrie soner hvor barn og unge kan ferdes.

Mange barn og unge lever daglig med usikkerhet og frykt, derfor er det viktig at vi legger tilrette for flere arenaer der rus ikke er det dominerende bildet. Vi trenger rett og slett flere arenaer der utsatte barn og unge kan være trygge. Selv om det er 18 års grense for å drikke alkohol i Norge, så må vi jobbe aktivt både i kommuner, i fylker, på Storting og i regjering for å legge tilrette for at barn og unge ikke blir eksponert for rus i tidlig alder.

Vi vil ha et samfunn der vi bryr oss om og stiller opp for hverandre. Frivillige og ideelle organisasjoner er helt avgjørende for nettopp dette. I Norge er vi helt avhengig av de mange tusen enkeltpersonene som gjør en uvurderlig frivillig innsats for sine lokalsamfunn på mange ulike vis. Prosessen med å søke om støtte til frivillige barne- og ungdomsarbeid må forenkles.

Over 2 millioner nordmenn er medlem i mer enn 12 000 forskjellige idrettslag. Disse er svært viktige for livsglede, gode fellesopplevelser og for å fremme god folkehelse i befolkningen. Frivillighet og idrett henger tett sammen, og vi ønsker at dette videreføres. Dette har en positiv effekt på folkehelsen.

Vi i KrF er opptatt av å gi alle innbyggerne i fylket et tilbud tilpasset den enkeltes nivå, Vi er opptatt av at barn og unge skal møte et idrettsmiljø som er trygt, inkluderende og ikke minst rusfritt. Vi vil prioritere rusfrie arrangement for barn og unge og vi må sikre muligheter for deltakelse for alle. 

Arrangement som mottar offentlig støtte må ha rusfrie soner.

Som KrF politiker stiller jeg meg bak komiker Rune Andersen, som uttalte i forbindelse med at han fikk Jon Lilletuns ærespris på KrFs landsmøte på Sola i april 2019, at «mange mener det hadde vært flottere å ha finansministeren eller utenriksministeren. Jeg er uenig. Å ha ansvaret for regjeringens politikk knyttet til barn og unges oppvekst- og levekår er å ha ansvar for framtiden vår. Det finnes ikke noe viktigere». 
Det å være med å bedre barn og unges oppvekst- og levekår gjør at 460 listekandidater for hele Rogaland er klare til innsats for å få flere rusfrie soner for barn og unge.