Vi trenger en «mobbeknapp» på skolene

DEBATT: 4,2 prosent av elevene våre blir mobbet. Det er snakk om rundt 800 elever. På våre 27 videregående skoler i Rogaland.

Av Marianne Chesak, fylkesvaraordfører (Ap)

Det er ille når 800 elever på videregående skole opplever regelmessig å bli mobbet. En digital mobbeknapp skal redusere terskelen for å bry seg – og si ifra.

Det gjør vondt i magen å tenke på mobbing. Å oppleve det selv, ja visst. Men det verste er tanken på alle barna og ungdommene våre. At mange av elevene på videregående skole i Rogaland opplever mobbing er helt uakseptabelt.

Utdanningsdirektoratet har spurt elevene. Og andelen elever som oppgir at minst to-tre ganger i måneden er mobbet av medelever, digitalt mobbet av noen på skolen, eller av voksne på skole – er hele 4,2 prosent. Det er snakk om rundt 800 elever. På våre 27 videregående skoler i Rogaland. Det betyr at det i omtrent hvert eneste klasserom sitter en ungdom eller to som regelmessig har det helt fryktelig. Både som mamma og politiker er det derfor lett og bli motløs. Det er det vi ikke må bli.

Ingen kan gjøre alt. Men alle kan gjøre noe. Som mammaer og pappaer har vi ansvar for at ingen skal bli mobbet på våre skoler. Vi må snakke med barna og ungdommene våre. Unngå at du og din ungdom bidrar direkte eller indirekte til at mobbing finner sted. Vi og barna våre må slutte å muliggjøre mobbing. Overhører vi mobbing, skal vi gi beskjed. Som mamma, pappa, lærer, medelev, fotballtrener og forbipasserende. Som enkeltmenneske og medmenneske.

De ulike myndighetene, og vi som politikere, må ta et større ansvar. Direkte og indirekte. Vi skal selv være forbilder. I det offentlige ordskiftet, og særlig på sosiale medier, er vi slett ikke alltid det.

Enten selv ved å være ufine. Eller ved å se på når andre er det. Vi er med på å muliggjøre et debattklima som er destruktivt og som muliggjør mobbing og trakassering.

Vi vet at mobbing på skolene våre er omfattende. Trolig er det også store mørketall. Dette er nemlig vondt og vrient å snakke om. Enten det gjelder deg selv eller klassekameraten din.
Det er tabu, det er stigmatiserende, og mange ønsker ikke å bli satt i noen offerrolle. Derfor er det også så vanskelig å ta grep. Og derfor må vi redusere terskel for å bry seg – og i så ifra.
Rogaland fylkeskommune er ansvarlig for all videregående opplæring, altså for de aller fleste ungdommene våre mellom 16 og 19 år.

I tillegg til kontinuerlig holdningsskapende arbeid mot mobbing, gjorde vi et konkret grep for drøyt to år siden. Da etablerte vi et mobbeombud som nå jobber fulltid med disse problemstillingene.

Hun er jevnlig ute på skoler og snakker med elever, foreldre og andre som trenger råd og veiledning. Hun går også inn i konflikter som har låst seg. Tilbakemeldingene etter to år er så gode som de kan få blitt. De offisielle tallene har gått ned.

Men vi må gjøre mer. Mye tyder på at det er flere som bryr seg enn som faktisk sier fra. Terskelen er i dag høy for å kontakte en ansvarlig voksen. Derfor ønsker vi nå at alle videregående skolene er såkalt mobbeknapp på alle våre videregående skoler.

Mobbeknappen er en elektronisk varslingskanal – i form av en nettlenke på skolens hjemmeside – som kan benyttes av elever, foreldre og foresatte. Et skjema må fylles ut for å beskrive hendelsen eller hendelsene, og rektor er pålagt å følge opp med en konkret plan for hva som må gjøres.

Nå er det et nytt år med nye muligheter. Bidra til et godt nytt år. For alle. Vi skal bry oss, og vi skal si ifra. Vi har et valg, og må vi tørre å ta det.

Alle har et ansvar for at ingen blir mobbet.