Norske passasjerbåter hadde 10 prosent flere påstigninger i 2015 enn i 2014.

Vi reiser mer kollektivt enn noen gang

Det ble registrert over 600 millioner kollektivreiser i 2015, det er mer enn noen gang før og en økning på snaue 5 prosent fra året før.

Alle transportformer hadde vekst, men passasjerbåt ble vinneren med 10 prosent flere påstigninger enn i 2014, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Passasjerøkningen kommer på tross av reduserte busstilbud. Siden 2010 har både båt og bane hatt en passasjervekst på 27-28 prosent, mens bussnæringen har måttet nøye seg med omtrent det halve.

Billettinntektene har i samme tidsperiode økt med 29 prosent samlet sett og for de skinnegående transportmidlene med hele 48,2 prosent.

Det ble i 2015 betalt 1,7 milliarder kroner mer for 234 millioner reiser med bane, enn for 356 millioner bussreiser. (©NTB)