Vi må skape en klimavennlig industri

DEBATT: En av de viktigste satsingene for den ikke-sosialistiske regjeringen, er å gjøre mer for klima. Selv om utslippene går ned, gir vi oss ikke der. Vi må ta vare på kloden og har bare tiden og veien. Derfor skjerper regjeringen klimamålene.

Av: Aleksander Stokkebø, stortingsrepresentant, finanskomiteen, Høyre

Etter 11 budsjettenigheter og mange felles vedtak, har Høyre, Frp, Venstre og KrF god erfaring med å finne løsninger sammen. Ved valget fikk partiene fornyet tillit, og det er vår oppgave å forvalte den til det beste for landet og Rogaland. Nå skal vi gjøre det i regjering sammen, og klimasaken må settes høyt! 

En av de viktigste satsingene for den ikke-sosialistiske regjeringen, er å gjøre mer for klima. Selv om utslippene går ned, gir vi oss ikke der. Vi må ta vare på kloden og har bare tiden og veien. Derfor skjerper regjeringen klimamålene. Derfor vil vi bygge en moderne, grønn industri i Norge og gjøre bedriftene mer konkurransedyktige.

MER DEBATT: Råd til russeforeldre: Bland dere inn

Regjeringen styrker forskningen, Innovasjon Norge og Enova – og det gir konkrete resultater. Hydro Karmøy fikk 1,5 milliarder støtte og produserer nå verdens reneste aluminium. NorCable, som lager kraftkabler av aluminium fra Hydro, jobber nå med å utvikle 15 % mer energieffektive kabler. Eramet i Sauda er i gang med å omgjøre mer av overskuddsvarmen fra smelteverket til strøm og varme, hvor energien kan tilsvare hele 15 000 husstander!  

Dette er noen av mange eksempler på bedrifter i vårt flotte fylke som går fra ord til handling. De leder an i den grønne omstillingen, med god hjelp fra regjeringens klimasatsing. Vi har også fått på plass Klimasats, som driver frem flere gode prosjekter i kommunene.

I tillegg til mange gode ordninger, har regjeringen startet Nysnø klimainvesteringer i energihovedstaden Stavanger. De skal investere i løsninger som bidrar til å få ned klimautslippene. Regjeringen vil trappe opp investeringskapitalen årlig og i statsbudsjettet dobler vi innsatsen.

Det største opposisjonspartiet Arbeiderpartiet har brukt den siste tiden på å skape uforutsigbarhet for vår største og viktigste næring. Det er ikke veien å gå og redder ikke klimaet. Norsk olje og gass vil fortsatt bidra til trygge jobber, velferd og utkonkurrering av skitten kullkraft. Samtidig vil regjeringen stille strengere klimakrav under produksjonen og krav om bruk av beste tilgjengelige teknologi.

Sammen med industrien vil vi utvikle teknologi for karbonfangst og lagring og offshore vind. Det vil være avgjørende for å få ned utslippene også fra andre bransjer. 

Vi har dyktige bedrifter og en regjering som setter klimaet høyt og samarbeider godt. Sammen skal vi klare å skape nye grønne jobber og en aktiv industri i hele Rogaland! 

LES OGSÅ: Nye tall: Flere barn i fattige familier, øker mest i Eiganes og Våland