Vi har ingen å miste!

DEBATT: Nå skal også guttene få tilbud om HPV-vaksine. Det er bra, for vi har ingen å miste.

Av: Else Karin Bjørheim, leder i Stavanger Unge Høyre, og Aleksander Stokkebø, leder i Rogaland Unge Høyre og ungdomskandidat til Stortinget

Nærmere 70 prosent av alle nordmenn blir i løpet av livet smittet av HPV. De færreste vet at de er smittet og infeksjonen går som regel over av seg selv. Noen ganger er HPV-infeksjonen mer alvorlig og øker risikoen for kreft.

Hvert år fører HPV-smitte til at 10.000 kvinner får diagnosen lette celleforandringer, at omlag 300 kvinner får livmorhalskreft og at ytterligere 300 menn og kvinner får andre kreftformer. 

Siden 2009 har jentene hatt tilbud om HPV-vaksine i tolvårsalderen. Guttene har derimot ikke fått tilbud. Samtidig stiger antall tilfeller av kreft som er relatert til HPV hos menn. For Høyre er det viktig å forebygge og snu trenden, med et klart mål om å redusere den totale spredningen i befolkningen. 

Derfor satte vi i 2015 ned et team som vurderte om HPV-vaksinen også skulle gis til gutter, og konklusjonen var tydelig: Guttene burde bli inkludert. Det er umulig å oppnå 100 prosent vaksinedekning, men ved å vaksinere begge kjønn vil smittekjeden brytes i begge ledd. Det er viktig å ta tak i roten til problemet, som er spredningen av infeksjonen.

Beslutningen er gjort. Fra og med skoleåret 2018/19 skal også gutter få tilbud om HPV-vaksine. Norge blir blant de første landene i verden.   

Med Høyre i regjering skal Norge være et foregangsland innen kreftforebygging. Vi har en flott helsetjeneste og et bra vaksineringstilbud, og nå blir det enda mer likestilt og rettferdig mellom kjønnene. Vi har ingen å miste.