Det tok ikke RA mange minuttene å finne synlig bevis for tagging i sentrumskjernen torsdag. Her fra Jorenholmen. Foto: Roy Storvik.

Vern i samspill med vekst

DEBATT: Det kommer garantert nye kamper, for ikke å snakke omkamper, i arbeidet med å utvikle Stavanger sentrum, skriver Venstres Per A. Thorbjørnsen.

Av Per A. Thorbjørnsen (V), leder kommunalstyret for miljø- og utbygging

Det som skjedde i bystyret sist mandag var oppsiktsvekkende. Det var nesten ikke til å tro. Partier som har stått steilt mot hverandre i byutvikling fant sammen i vedtak som vi i Venstre har arbeidet for gjennom mange tiår.  Det var en stor dag i bystyret mandag 11. mars 2019. En merkedag. En dag som viste at langsiktig og systematisk politisk arbeid lønner seg.

Men først. Det var ny sentrumsplan som har oppe til behandling.  En sentrumsplan som hadde sin oppstart i november 2011. Det har vært lagt ned et stort arbeid fra administrasjonen sin side. Vi skal være glad for at vi har kompetente og engasjerte byråkrater som har ført planen fram mot politisk behandling. I tillegg til selve planen og saksforelegg er det totalt 22 vedlegg til saken. Det er plankart og planbestemmelser, det er kart og illustrasjoner, det er merknadsresyme, det er tomtevurdering av gamle Kannik prestegård og høydejustering fra etasjer til koter, og mye mer.

Det er all grunn til å gi honnør til Rådmannens stab i planavdelingen med direktør, avdelingsleder og seksjonsleder. Hvis jeg skal tillate meg å nevne ett navn blant mange, er det Ole Martin Lund, som har vært den i staben som førte planen frem til endelig politisk arbeid. Takk. Ofte overser vi det enorme arbeidet som er nedlagt fra Rådmannens stab. Vi politikere har en tendens til å se oss blinde på den politiske behandlingen. Men det ligger garantert svette og tårer bak en slik prosess.

LES OGSÅ: «Proppen Jorenholmen»

Forhåpentligvis ikke blod. Det er fullført et unikt beslutningsgrunnlag.

Sentrumsplanen har vært en involveringsprosess som det står respekt av. Det har vært tre høringer fra innsigelsesmyndigheter som Fylkesmannen, Riksantikvaren, Rogaland fylkeskommune, Statens vegvesen, samt interne avdelinger og foretak som f.eks. de aktuelle bydelsutvalgene. Organisasjoner som Folken, Fortidsminneforeningen, og private har også kommet med verdifulle innspill.  Vi snakker om nærmere hundre innspill på de to siste høringene.

Alle innspill er kommentert behørig. Når nå alle innsigelser er borte, betyr det at planen kan egengodkjennes. Hvis noe tror at en slik prosess gir seg selv, tar de grundig feil.  Det er et enormt arbeid som er nedlagt av administrasjonen.

Planen er leseverdig langt ut over målgruppene som saksbehandler, politikere, høringsinstanser. Den har et klart språk, den gir solid innsikt i hvordan sentrum skal utvikles på sikt og den representer god folkeopplysning om byen. Men jeg anbefaler alle å lese gjennom den endelige vedtatte planen – den angår mest sannsynlig noe du bryr deg om.

Og da er vi tilbake til det andre poenget, den endelige vedtatte planen. Det har vært lang, lang diskusjon om det midlertidige parkeringshuset på Jorenholmen som Venstre har ønsket revet. Det har vært en sammenhengende diskusjon om bevaring av trehus, en kamp Venstre har ført fra midten av 1980-årene. Det har nesten vært politisk krig om Nytorget, og Venstre har kjempet på slagmarkene for å endre reguleringsplanen, som foreslo å fjerne trehus, jugendmur, jugendhus og trær. Attpåtil skulle det graves et krater for å sikre nytt parkeringsanlegg. I 2007 ble Domkirkeplassen stengt for trafikk. Vi fikk noe av byen tilbake. Men det har vært en gryende diskusjon om å få gjenåpnet Domkirkeplassen for busstrafikk. En gryende interesse for gjenåpning som Venstre har stilt seg sterkt avvisende til.

På mandag falt mye på plass. Spesielt er det grunn til å takke Høyre, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti for at de har sett med nye øyne på disse sakene. Selv Fremskrittpartiet har vi fått med på laget i vern av trehus. Det er enormt gledelig. Særlig Sosialistisk Venstreparti har vært med oss på laget gjennom nesten alle disse årene. Det er all grunn til å si takk til alle.

For nå, mine damer og herrer, skal Jorenholmen rives når parkeringsplassene er erstattet annet sted. Byen får mellom 6 og 7 dekar til disposisjon og det gir en helt unik mulighet til å skape ytterligere fornyelse i sentrum. Sentrum vil garantert bli mer attraktivt. Nytorget skal beholde seks trehus i Kongsteingaten, få nye bygg der det gamle politikammeret er, beholde trær, jugendmur og jugendhus – og ikke minst bli bilfritt. Domkirkeplassen skal ikke permanent gjenåpnes for busstrafikk. Busspassasjerer skal i fremtiden kunne ta bussen til Holmen. Men Domkirkenpassen spares til gående, syklende og torghandlere. Dette står i stil med trehusbyen Stavanger. Vi har Europas største sammenhengende trehusbebyggelse. Den skal vi ta vare på. Det er slått grundig fast gjennom planvedtakene.

LES OGSÅ: Vil rive parkeringshuset på Jorenholmen

Samtidig som totalt brutto utbyggingspotensiale i planområde gir 760.000–800.000 kvadratmeter nytt areal. Det gir rom for nye arbeidsplasser og boliger. Det gir et kompakt sentrum som styrker kampen mot klimautfordringene.
Det har vært en lang kamp.  Fra tiden da vi kjempet for at Smedgatekvartalet måtte bevares på åttitallet, og fram til i dag. Det var den gang Venstres Helge Solum Larsen som frontet satsningen. Det gjorde han i fortsettelsen og la ned et stort arbeid, også da han ble uavhengig representant. Nå er det nye Venstre-generasjoner med Jan Erik Søndeland og Mette Vabø i spissen som skal føre Venstres gode byutviklingspolitikk videre. For selv om mye falt på plass sist mandag, kommer det garantert nye kamper, for ikke å snakke omkamper. Venstre trengs!

LES OGSÅ: Vil bygge høyere og tettere i sentrum

Men først og fremst var det fellesskapets seier på mandag, det administrative og det politiske nærmest hånd i hånd. Vi har fått en sentrumsplan med bred tilslutning. Det er i grunnen helt, helt fantastisk. Og jeg våger å legge til – litt utrolig.