Edvard Grieg-feltet. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB scanpix

Venter mindre investeringer i oljen i 2017

Oljeselskapene venter å investere 150,8 milliarder kroner i 2017, 3,1 prosent lavere enn tidligere anslått. Samtidig øker anslaget for 2018.

Investeringene i næringene rørtransport og utvinning av olje og gass for 2017 blir nå anslått til 150,8 milliarder kroner. Dette er 3,1 prosent lavere enn anslaget gitt i forrige kvartal, som antydet 155,6 milliarder kroner for 2017. Det er også en nedgang på 11,4 prosent sammenlignet med tilsvarende tall for 2016.

Samtidig oppjusteres anslagene for 2018 med 1,8 prosent fra forrige kvartal, til 144,3 milliarder kroner.

Statistisk sentralbyrå (SSB) forklarer økningen med at høyere tall innenfor feltutbygging og særlig felt i drift mer enn veier opp for lavere estimater innenfor letevirksomhet og nedstengning og fjerning.

– For optimistisk

– Norges Bank anslo i september at oljeinvesteringene ville falle med 1 prosent i år og stige med 1,3 prosent neste år, begge deler justert for prisvekst. Dagens telling tyder på at Norges Bank har vært for optimistiske for veksten i år, mens anslått nivå for investeringene i 2018 fortsatt er innenfor rekkevidde, sier Kyrre Aamdal i DNB Markets i en kommentar.

Han legger til at investeringsstatistikken viser en klar oppgang for både industri- og kraftinvesteringene neste år og påpeker at DNB Markets ikke tror dagens tall påvirker Norges Banks vurdering av utsiktene for norsk økonomi vesentlig.

Lavere fall enn tidligere indikert

Anslaget for 2018 er 1,6 prosent lavere enn sammenlignbare tall for 2017, gitt i fjerde kvartal 2016. Dette er et lavere fall enn indikert i forrige undersøkelse. Da viste anslagene for 2018 et fall på 6,9 prosent.

Det er anslagene innen investeringsområdene feltutbygging, landvirksomhet og rørtransport som bidrar til nedgangen som indikeres for 2018, mens anslagene for felt i drift, letevirksomhet og nedstengning og fjerning bidrar til å bremse nedgangen (©NTB)