– Selv om piggdekkavgift vil kunne ha minimal om noen effekt på luftkvaliteten, insisterer Venstre, KrF, Ap mfl. på å straffe byens innbyggere, skriver Kristoffer Sivertsen og Leif Arne Moi Nilsen. Foto: Roy Storvik

Venstres alternative fakta

DEBATT: Når et flertall av politikere setter ut piggene mot innbyggerne i Stavanger, sentrum og regionen som helhet må noen reise seg opp og stå imot, skriver Frp-politikerne Kristoffer Sivertsen og Leif Arne Moi Nilsen.

Av: Kristoffer Sivertsen, Leder Stavanger Frp og Leif Arne Moi Nilsen, Nestleder kommunalstyret for miljø og utbygging (Frp)

Et flertall bestående av KrF, Venstre, Ap, MDG, SV, Rødt vedtar i bystyret mest sannsynlig å innføre piggdekkavgift for Stavangers innbyggere. Det kan få fatale konsekvenser for næringsstanden og arbeidsplassene i Stavanger sentrum. I en tid hvor piggfriandelen likevel øker hvert eneste år.

LES OGSÅ: Alt tyder på at bystyret vedtar piggdekkavgift

Venstre har gått høyt på banen at tiltakene som gjøres i Stavanger for å få ned andelen piggdekk ikke virker. Det er feil. Problematisk er det også at sakspapirene til bystyret feilaktig omtaler forholdene. Helsesjefen skriver at «i Stavanger har ein ikkje på andre måter klart å redusere bruk av piggdekk» i sammenheng med en piggfriandel på 76 prosent for regionen. Det er også feil.

Skummelt er det at slike avgjørelser er med på å skape politikerforakt. Selv om piggdekkavgift vil kunne ha minimal om noen effekt på luftkvaliteten, insisterer Venstre, KrF, Ap mfl. på å straffe byens innbyggere.

Til og med innbyggerne i nabokommunene som må kjøre igjennom Stavanger må utsettes for piggdekkavgift. Det betyr at for hver gang en fra Haugesund vil til Sandnes, så må han stoppe innom en bensinstasjon for å kjøpe oblat. Det er hårreisende. Ikke minst for Finnøy og Rennesøy som blir lurt med på avgiftstvangen.

Dersom Venstre i Stavanger skal fatte en avgjørelse som er påvirket av forhold i en annen by i en sak om Stavanger, har vi et stort politikerproblem. Andelen på 76 prosent er for både Stavanger og Sandnes. Da må vi i det minste skillene tallene fra hverandre. Et sett for Stavanger og et for Sandnes. Det er ikke akkurat ukjent at Sandnes har en høyere andel piggdekk enn Stavanger.

LES OGSÅ: Pant for gamle vedovner i Stavanger

Mener virkelig Venstre at det ikke påvirker resultatet og at en egen statistikk for Stavanger ikke hadde vært vesentlig mer formålstjenlig? Det er åpenbart alternative fakta Venstre operer med! Kø og tomgangskjøring i sentrum og rundt i Stavanger løser ingenting, men det er det Venstres politikk gir som resultat.

Vinteren 2015 lå Sandnes på 66,8 prosent piggfriandel mens det i Stavanger var 82,4 prosent som kjørte piggfritt. Kampanjen «Pig Free» har virket i Stavanger. Utfordringen er at vi ikke får se den fulle virkningen av holdningskampanjen før det ene øyeblikket som avgjør om de nye dekkene skal ha pigger. Nemlig turen til dekkforhandleren.

Sannheten underbygges videre med observasjoner i forbindelse med saken. «Dette samarbeidet har gitt et positivt resultat, men det er klart at folk kjøper ikke nye dekk hvert år. Det vil derfor ta lengre tid før vi ser en betydelig økning, sier Sømme (tidligere miljøvernsjef i Stavanger kommune)». Hvorfor sakspapirene til bystyret ikke viser en statistikk kun for Stavanger viser at vi jobber mot forutinntatthet, ikke søken etter fakta.

Tall fra SINTEF og Norsk institutt for luftforskning (NILU) viser at vedfyring er en mye større kilde til svevestøv, enn utslipp fra veitrafikk. Hele 28 prosent av det totale partikkelutslippet på landsbasis (TSP) skyldes vedfyring. Mens fattige 4 prosent av det totale partikkelutslippet står veitrafikken for.

Større svevestøv stammer 46 prosent fra vedfyring og kun 2 prosent fra veitrafikk.

Det er helt klart at Venstres tiltak ikke vil gjøre luften bedre for folk som har luftveisplager. De vil kun pålegge avgifter. Det er ikke i Stavangers beste interesse.

I disse Donald Trump-dager viser det seg at det er for tungvint for partiet Venstre å velge riktige fakta. Når de kan vinne fram med alternative fakta velger de det. Det er som kjent lettere å hoppe over gjerdet der det er lavest.

Trist er det for de mange av KrFs velgere som er med i en menighet i Stavanger, men bosatt i en annen kommune med piggdekk på bilen. Søndagene blir ikke lenger det samme som før for dem.

Når et flertall av politikere setter ut piggene mot innbyggerne i Stavanger, sentrum og regionen som helhet må noen reise seg opp og stå imot. Her er vi i Frp tydelige. Vi nekter å godta at sentrum skal legges ned og kun være et sted for å gå ut på kveldstid.

Først må vi få riktig fakta på bordet, nye luftmålingsstasjoner og rengjøre veiene tilstrekkelig. Derfor foreslår Frp å utsette saken til 2019 av hensyn til nabokommunene vi skal slås oss i sammen med. Vi har allerede nesten nådd målet vårt om piggfriandel.

LES OGSÅ: – Piggdekkavgift er ikke veien å gå