Venstre vil kjempe for at Bymiljøpakken blir en realitet

DEBATT: Kollektivt krafttak for hele den nye kommunen

Av Ann Elin Piel, Rennesøy, 4. kandidat Stavanger Venstre

Det finnes mange ulike måter å komme seg fra A til B på. Noen måter påvirker miljøet i større grad enn andre, noen måter er mer skånsomme for miljøet. Den måten å komme seg rundt på, som burde vært den opplagte, er å reise kollektivt.

Slik er det dessverre ikke i dag.

Dersom en ser på kollektivtilbudet til Rennesøy, ser en at dekningen langs E39 er relativt god på hverdager. Lørdags ettermiddag og søndag går bussene annenhver time. Det som er utfordringen i den 64 km² store kommunen, er at det er få busser som går fra fra de ulike bygdene til E39.

I helgene og ettermiddager er det kun buss 10 som dekker hele Rennesøy. Det går ingen busser til de mindre bygdene. Innbyggerne må ty til private biler. Vil ungene ut på fritidsaktiviteter eller besøke venner innad i kommunen eller man selv vil en tur inn til byen eller naboøya, er det bilen som stort sett gjelder. Buss er per i dag ikke et godt nok alternativ, og det er ikke fordi folk på Rennesøy er vanskelige, men nettopp fordi tilbudet ikke finnes.

Det samme gjelder Finnøy. Selv om en stor del av øyene har fastlandsforbindelse, går det ingen busser til og fra kommunen per i dag. Dagens alternativ er båt, og i dag tar det 21 minutter å kjøre fra Judaberg til Vikevåg. Skal du reise denne ruten kollektivt, forteller Kolumbus at du må bruke bortimot to timer. Å reise kollektivt på den måten er ikke et reelt alternativ.

I forbindelse med kommunesammenslåingene har vi som blir neste periodes politikere et felles ansvar for det som blir nye kommunen, og dette gjelder også kollektivtilbudet. Ikke minst har vi har et ansvar for å ta tak når det kommer til utslipp fra samferdselssektoren. For å følge opp klimaplanen som ble vedtatt i bystyret i inneværende periode innebærer dette å utvikle kollektivtilbudet også for oss som ikke er en del av dagens kommunegrenser.

I Fellesnemdas møte i februar la Elin Schanche fra Høyre frem forslag om å bedre kollektivtilbudet i de nye bydelene i Stavanger kommune. Det ble enstemmig vedtatt i Fellesnemda at prosjektrådmannen skal kontakte Rogaland fylkeskommune og Kolumbus, i forhold til å gjennomføre en forsøksordning på Hent meg i de områdene i Nye Stavanger som har begrenset kollektivtilbud. En slik forsøksordning støtter jeg, og en slik ordning tror jeg mange på øyene ville få stort utbytte av.

Men her kan vi oppleve en hake i utviklingen av kollektivtilbudet, utbygging av sykkelveier, et godt hurtigbåttilbud og andre gode løsninger for hele den nye kommunen. Flere av partiene og politikerne i Stavanger har varslet at Bymiljøpakken henger i en tynn tråd.

Tilbud som Hjem Jobb Hjem, som Rennesøy og Finnøy ville blitt en del av fra 1.1.2020 kan forsvinne, og det samme kan dermed ekstra midler til kollektivtilbudene til det som nå blir de mer perifere delene av Nye Stavanger kommune – Bru, Mosterøy, Ombo, Åmøy,  Mosterøy, Finnøy, Talgje – bare for å nevne noen av dem. 

Trekker dagens fire kommuner på Nord-Jæren seg fra Bymiljøpakken får kommunen mindre midler til nettopp gode og grønne tiltak. Fylkeskommunen har dermed mye mindre midler til samfersel, og vi kan dessverre se langt etter nye og gode kollektivprosjekter – ikke bare i Nye Stavanger kommune, men i hele Rogaland. Vi på Rennesøy har allerede i lange tider betalt ned for å kjøre gjennom Rennfast, og alle som bor på Talgje og Finnøy betaler i dag for å kjøre gjennom Finnfast.

Nå vil vi også ta del i godene som kommer fra å bompenger – blant annet gjennom å bli en del av Hjem Jobb Hjem og ha et godt og dekkende kollektivtilbud.

Bystyret i Stavanger vedtok som nevnt en ambisiøs klimaplan før jul. Det skal kuttes, slik at vi sikrer fremtidige generasjoner en ren og frisk byluft og en grønn fremtid. Venstre er et miljøparti som tar dette på alvor, og vi kommer til å stå sammen med alle partier for å få til gode ordninger som tar miljøet og klimaproblematikken på alvor.

Vi i Venstre kommer derfor til å kjempe for å sikre at Bymiljøpakken blir en realitet, både før og etter valget. Fordi per nå er det det beste prosjektet for å komme i gang med grønne, miljøvennlige tiltak. Ja, noen av ordningene er urettferdige, og ja, vi skal kunne justere oss med tiden.

Men vi må komme i gang. Co2-utslippene stiger, og ungdommen har skjønt at noe må gjøres. Nå må vi voksne også komme på lag med de unge, og være på lag med framtida. Vi har nemlig ingen tid å miste.