Venstre vil ha et regelverk som gjør det attraktivt for gründere og andre investorer å investere pengene sine i norske bedrifter. Foto: Hilde Unosen

Venstre står fjellstøtt på våre verdier og ambisjoner for Rogaland

DEBATT: Vi går til valg på sosialt ansvar og en storsatsing på nye arbeidsplasser.

Av Jan Erik Søndeland, Stavanger Venstre

Venstre går til valg på sosialt ansvar og en storsatsing på nye arbeidsplasser. Den kombinasjonen er helt unik i Norge, og en viktig grunn til at du bør stemme Venstre i år. 
Etter kronikken i RA 26. juni om Venstres politikk for fremtiden, sendte Eirik Faret Sakariassen (SV) inn et leserinnlegg som utelukkende handlet om å svartmale og villede om Venstres politiske motivasjoner.

At SV velger å bruke energien sin på denne måten tar vi som et stort kompliment. Det er tydelig at de har tro på at Venstre vil komme i maktposisjon etter Stortingsvalget 11. september. Det har vi også tro på, og da skal vi gjøre Norge enda mer sosialliberalt, gi barna en enda bedre oppvekst og fortsette det harde arbeidet for å skaffe flere arbeidsplasser.
Sakariassen forsøker å få leseren til å tro at Venstre ønsker en annen samfunnsutvikling enn det som er realiteten. Kritikken hans dreier seg om to saksområder: Asyl/innvandring og skattekutt for næringslivet.

1. Venstre er for en rettferdig asyl- og innvandringspolitikk
Kritikken SV kommer med innen asyl og innvandring handler i hovedsak om ordbruken til enkelte Frp-statsråder. Denne kritikken er Venstre enige med SV i, og det vet Sakariassen godt. Men hvorfor fortelle dette, når han heller kan forlede leserne til å tro at Venstre har den samme innvandringspolitikken som Frp? Dette er politisk valgkamp-taktikkeri på sitt verste. Venstre vil aldri stemme for inhumane grep i asyl-, innvandringspolitikken. Dette fremgår også soleklart i referatene på Stortingets hjemmesider, f.eks. fra behandlingen i Juni 2016 av den såkalte «Prop 90L (2015-2016)» om asylinnstramminger. Her fremgår det at Venstre og SV stemte likt på de fleste punktene.

Å antyde at en stemme til Venstre er en stemme på innvandringspolitikken til Frp, er derfor like useriøst som at en stemme til SV er en stemme på innvandringspolitikken til Senterpartiet. SV/AP/Sp-koalisjonen har mange «asylskremmere» blant sine statsrådkandidater, deriblant Ola Borten Moe (Sp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp). F.eks. tok Borten Moe tidligere i år til orde for å gjøre det vanskeligere for innvandrere å få norsk pass. Partileder Vedum var på sin side ute i NRK senest 21. juni og ba regjeringen vurdere å stenge grensen på Storskog for asylsøkere. SV’s andre koalisjonspartner, Arbeiderpartiet, har også bemerket seg ved at de langt oftere stemmer sammen med Høyre/Frp enn med SV i asyl- og innvandringssaker.

De politiske realitetene på Stortinget er likevel slik at det er bred enighet om alle viktige grunnprinsipper i asyl- og flyktningepolitikken. Alle partier mener Norge skal oppfylle de internasjonale forpliktelsene vi har gjennom bl.a. FNs flyktningkonvensjon. Alle partier støtter asylinstituttet, det vil si retten til å søke asyl og til å få beskyttelse hvis vilkårene for dette er oppfylt. Samtidig er alle partier enige om at det er grenser for hvor mange flyktninger Norge kan ta imot. Når asylpolitikken ble behandlet på Stortinget ifjor stemte også SV for flere av innstrammingsforslagene.

2. Venstre bruker skattesystemet til å skape flere arbeidsplasser
Sakariassen skriver at «Fellesskapet bygges ned gjennom skattekutt, som Venstre gladelig bidrar til». Dette er en fordummende og useriøs påstand som enhver samfunnsøkonom vil kunne bestride. Det er helt riktig at Venstre og samarbeidspartiene  har jobbet hardt for å styrke rammevilkårkene for næringslivet denne stortingsperioden. Vi har satt inn en lang rekke tiltak, deriblant gjennom kutt i selskapsskatt og formueskatt. Men i motsetning til hva SV og Arbeiderpartiet i lang tid har forsøkt å fremstille det som, er formålet selvfølgelig ikke å begunstige noen rike personer.

Formålet er å skape flere arbeidsplasser og nye inntekter for landet vårt.

Venstre vil nemlig ha et regelverk som gjør det attraktivt for gründere og andre investorer å investere pengene sine i norske bedrifter, i stedet for i utenlandske bedrifter. Dette er viktig både fordi norsk eierskap i seg selv er positivt, men aller mest fordi det på sikt vil flytte mer og mer av «de rikes» penger inn i norske bedrifter og arbeidsplasser, i stedet for at det skal være investert i utlandet. Mer penger i norske bedrifter er bra fordi de da kan investere mer i ny produktutvikling. Når disse produktene er klare til salg, blir det mulig å etablere nye arbeidsplasser i bedriften, samtidig som staten får nye skatteinntekter.

Oppsummert er altså skattereduksjonene til Venstre en investering for å generere enda større skatteinntekter og enda flere arbeidsplasser for Norge i fremtiden. Etter år hvor Rogaland har blitt hardt rammet av stigende arbeidsledighet, er det skuffende at SV og Arbeiderpartiet nå går til valg på å øke skattene for næringslivet. De kunne knapt valgt et dårligere tidspunkt om de hadde ambisjoner om å skape nye arbeidsplasser i fylket vårt.

Venstre står fjellstøtt på de sosialliberale verdiene og våre ambisjoner for fremtidens Rogaland. Vi har allerede fått solide gjennomslag på Stortinget, men det beste ligger foran oss. Med din stemme kan vi sammen skape et varmere og mer rettferdig samfunn, som tar klimautfordringene på alvor, satser på barna, og som gjør det enklere og tryggere å skape nye norske arbeidsplasser.

11. september er det du som er sjefen!