– Det er all grunn til stor bekymring. Nå trenger vi mer, ikke mindre internasjonalt samarbeid, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen om det økende antallet av EØS-motstandere. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Venstre bekymret over EØS-motstand

Venstre er bekymret over at stadig flere, både i politikk og i fagbevegelse, stiller seg kritiske til EØS-avtalen.

– Det er stadig flere i LO og i Fremskrittspartiet som er imot EØS-avtalen, en avtale som er så avgjørende for norsk næringsliv. Det er all grunn til stor bekymring. Nå trenger vi mer, ikke mindre, internasjonalt samarbeid, sier Venstre-nestleder Ola Elvestuen til Dagens Næringsliv.

Han mener det er illusorisk at EØS-motstanderne nå sier Norge vil være bedre tjent med separate handelsavtaler enn med EØS-avtalen.

– Vi må være innenfor, med i samarbeidet i EU, hvis vi skal nå klimamålene. Samarbeidet trengs også i flyktningpolitikken og i sikkerhets- og utenrikspolitikken, sier Elvestuen.

Til LO-kongressen som starter mandag er det sendt inn flere forslag enn tidligere om å gå ut av EØS, å reforhandle eller endre avtalen.

Senterpartiet er blant dem som har vedtatt at det er nødvendig med en ny handelsavtale for å sikre et anstendig norsk arbeidsliv.

– Det er en helt annen virkelighet etter at Storbritannia vedtok å gå ut av EU. Vi er opptatt av å ha en sterk utenriksminister som forsvarer Norges interesser. Dagens regjering har vært preget av nesegrus beundring for alt som kommer fra Brussel, sier Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.